FORENINGSDAG I TREVAD

Traktor

Som noget nyt indføres der i år en foreningsdag i LFSO. Der er altid mange opgaver der hvert år løses efter sæsonafslutningen og ting der løses inden start på en ny, men vejret er ofte så surt, at nogle opgaver udsættes til bedre tider.
Derfor håber bestyrelsen på et stort fremmøde lørdag d. 8. august, så mange af hængepartierne kan blive slettet fra To Do listen.
Så kan du afse en lørdag til at give en hjælpende hånd i din forening, er du hjertelig velkommen til morgenkaffe kl. 08:00.
Af hensyn til mad-bestilling, bedes du tilmelde dig på mail eller telefon til:
Helge Jakobsen på helge-jakobsen@fiberpost.dk, eller på telefon 20903093

KARUP Å KONKURRENCEN

Anders_Vinder

I år er det 15. gang, der afholdes Karup Å konkurrence og gennem årene, er der samlet omkring kr. 2.000.000 ind til glæde for Karup Å havørreden. I nogle år gik overskuddet fra konkurrencen udelukkende til opdræt, men siden Trevad Ørredpark blev nedlagt, er overskuddet fra konkurrencen gået ubeskåret til etablering af nye gydebanker. Som lystfiskere ved Karup Å har vi denne fantastiske mulighed for at være med til at forbedre fiskeriet og rette op på fortidens synder. Rovfiskeri, forurening, å-regulering og spærringer i tilløbene er blot nogle af de ting, der har gjort livet svært for Danmark bedste havørredbestand. Ved at deltage i konkurrencen og købe et deltagerbevis støtter du Karup Å havørreden med mindst kr. 250,00. Vi lystfiskere er ikke de eneste, der prøver at forbedre forholdene for havørreden i åen. Flere lodsejere har kæmpet for at skaffe penge til gydegrus, og andre ildsjæle har søgt Kommunen om store mængder grus, både til hovedløb og de mindre tilløb. I Trevad, hvor Karup Å Sammenslutningen tidligere klækkede deres ørredyngel, har Viborg Kommune fjernet spærringen og lagt bækken tilbage i store flotte sving. Her er brudesengen er pyntet op til leg. Et andet projekt, der kommer til at gavne alle havørredåer i Limfjordsområdet, er projektet “Havørred Limfjorden”. Dette projekt er stadig i sin spæde start, men det har sat rod, og vil givetvis resultere i langt flere fisk i fjorden og dermed også i Karup Å. Deres projekter går bl.a. ud på at fjerne alle spærringer og rørlægninger ved alle små bække, der på en eller anden måde ender ud i Limfjorden. Det går fremad og I fællesskab er vi stærke ved Karup Å. Vi behøver ikke kigge længere væk end til Tange sø, hvor mange ildsjæle gør et stort stykke arbejde for at få fjernet Tangeværket, så laksen kan få fri passage op til gydebankerne, og i Holstebro er der sikkert også mange, der gerne så vandkraftsøen sendt hen hvor peberet gror. Modsat dem, så er vi heldige ved Karup Å. Deltagerbevis til konkurrencen kan købes via Karup å sammenslutningens hjemmeside. Klik på plakaten ovenfor for mere info!
Med venlig hilsen og knæk og bræk! 
Konkurrenceudvalget

MORGENKAFFE

Klubhus

Hver lørdag i juli måned vil klubhuset være åbnet for foreningens medlemmer, der kan komme og få en kop morgenkaffe og et rundstykke, få en snak eller blot vise nattens fangst.
Klubhuset vil være åbent fra 09:00 – 11:00.
Bestyrelsen

GRØDESKÆRING

Groedemaskine

Kommunerne har nu meldt ud, hvornår årets grødeskæring ved Karup Å finder sted. Læs mere her og planlæg fisketuren udenom det drivende grøde.

MORGENFISK

???????????????????????????????

Hertil morgen fangede juniorleder Jesper Palm en flot nystegen havørred på 4,2 kilo. Den blev fanget i zone 2b, og den var konservativ, da den tog den temmelig hærget flue, der har siddet for enden af Jespers forfang de sidste 10 år! ;-) Tillykke til Jesper!

FILTHATTEN ER I GANG

???????????????????????????????

Johnny Jeppesen Aka Filthatten var ude med snøren i torsdags. Det gav intet mindre end to flotte havørreder på 5,1 og 3,2 kilo. Man må sige, at det tyder på en udsædvanlig god sæson i år!

JUNIKÆMPER

10,2 kg. Søren Fredslund Andersen

 

 

11,4 kg Anker Ravn

 
Juni leverer også store fisk! Her ses Søren Fredslund Andersens fisk på 10,2 kg. og Anker Ravns fisk på 11,4 kg. Begge blev fanget på spin i henholdsvis zone 2b og 3. Stort tillykke til fangerne!

SKØNNE MAJ

Steen Hessel 11,9 kg. 96 cm

Steen Hessel med endnu en majkæmpe. 11,90 kilo og 96 centimeter taget på orm i zone 4. Stort tillykke til Steen!

KÆMPE MAJSPRINGER

emir_10,9_93_cm_03

Emir har brudt den magiske grænse igen og fanget en af de de store Karup Å havørreder på over 10 kilo for andet år i træk. Fisken er fanget i zone 1 på wobler og den måler 10,9 kilo fordelt på bare 93 centimeter. Fantastisk fisk må man sige. Endnu et kæmpe stort tillykke til Emir!

KLUBMESTEREN 2015

Poul Godt 8,6 kg. 83 cm.

Året klubmester, Poul Godt, med sin massive havørred på 8,6 kilo fordelt på kun 83 centimeter! Fisken blev taget på spin i zone 4. Stort tillykke til Poul!