SKØNNE MAJ

Steen Hessel 11,9 kg. 96 cm

Steen Hessel med endnu en majkæmpe. 11,90 kilo og 96 centimeter taget på orm i zone 4. Stort tillykke til Steen!

KÆMPE MAJSPRINGER

emir_10,9_93_cm_03

Emir har brudt den magiske grænse igen og fanget en af de de store Karup Å havørreder på over 10 kilo for andet år i træk. Fisken er fanget i zone 1 på wobler og den måler 10,9 kilo fordelt på bare 93 centimeter. Fantastisk fisk må man sige. Endnu et kæmpe stort tillykke til Emir!

KLUBMESTEREN 2015

Poul Godt 8,6 kg. 83 cm.

Året klubmester, Poul Godt, med sin massive havørred på 8,6 kilo fordelt på kun 83 centimeter! Fisken blev taget på spin i zone 4. Stort tillykke til Poul!

PRÆMIEFISK

Carsten Rudby 4,6 kg. 70 cm.

En flot andenplads til Carsten Rudby for en flot fisk på 4,6 kilo og 70 centimeter. Fisken blev fanget på flue i zone 4. Tillykke til Carsten!

KLUBMESTERSKAB 2015

klubmesterskab_2015

ÅRETS 1. MAJ-SPRINGER

Henning Voergaard 76 cm 5 kg

Vi lader billedet tale for sig selv! 76 centimeter og 5 kilo. Stort tillykke til Henning Voergaard!

HOLD ØJE MED

Vi har mange km fiskevand langs Karup Å. Det er vanskeligt for broudvalget, at være fuldt opdateret på alle spange og broer, selvom vi prøver. Bliver man opmærksom på et spang eller en bro, der godt kunne trænge til en udbedring ville det være godt at få det registreret. Tag eventuelt et billede med en nærmere beskrivelse af, hvor spangen eller broen er placeret. Beskriv også gerne, hvori skaderne består. Dette registreringsarbejde vil give Broudvalget et godt overblik og en mulighed for at lave en prioriteret rækkefølge af udbedringsarbejdet.
Kontakt Johan Lynderup på Mail: j.lynderup@energimail.dk

ZONEANSVARLIGE

Et nyt tiltag fra bestyrelsen, der skal brede det praktiske arbejde ved åen ud på flere hænder.

Vi ønsker at gøre vores fiskevand så attraktiv og tilgængelig som muligt. Dette kræver lidt arbejde fx i form af klipning af vegetation med buskrydder visse steder, opsyn med spange, broer mm.

Vi søger derfor medlemmer, der vil påtage sig at blive zoneansvarlige for en zone, og, som det fremgår af titlen, varetage vedligehold i denne zone. Den zoneansvarlige skal selv sammensætte sit team/hold, der i fællesskab skal koordinere arbejdet. Det er oplagt, at man vælger en zone, hvor man i forvejen har sit primære fiskeri?
Nærmere info og henvendelse, kan rettes til Johan Lynderup tlF.: 29 80 03 51 Mail: J.lynderup@energimail.dk eller Anders Dalgaard tlf.: 30 25 16 56 Mail: adalgaard@gmail.com