FANGSTRAPPORTERING

Sæsonen er ved at være slut, og alle fisk der er fanget på LFSO´s fiskevand skal indrapporteres på foreningens hjemmeside på ( LFSO.dk )  ( Ikke på Karupaa.dk )
Flere medlemmer skriver at de har problemer med at få indrapporteringen til at virke!
Alle felter markeret med grønt skal udfyldes, uanset om man fisker på medlemskort, dagkort, byzonekort eller er medlem af LF1926
Det blå felt udfyldes af foreningens medlemmer, hvorimod alle lystfiskere på dagkort, byzonekort og medlemmer af LF1926, skal afkrydse det røde felt istedet
Normalt skal alle fangster af fisk over mindstemålet være indrapporteret indenfor 14 dage efter fangsten, men har du endnu ikke indrapporteret alle dine fangster, skal dette klares inden 15. november.
Bestyrelsen