NYE BROER

Hej alle gode foreningsfolk i LFSO

Onsdag den 3 maj skal vi have udlagt ca. 50 meter gangbro i zone 5. det er et større arbejde. Det vil derfor være godt, at så mange hænder, som det er muligt, kan tage del i dette arbejde.
Vi mødes ved klubhuset i Trevad kl. 18.00.
Jeg har aftalt med Leif Clausen (lodsejeren), at han vil være behjælpelig med at transportere gangbroerne så tæt på åen, som det er muligt.
Vi afslutter med kaffe og brød i klubhuset, når arbejdet forhåbentlig er vel overstået.
Kontaktperson: Johan Lynderup 29 800 351

Med venlig hilsen og knæk og bræk
Johan Lynderup