GENERALFORSAMLING 2017

Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn`s ordinære generalforsamling, torsdag den 30. november 2017 klokken 19.30 i klubhuset ”Spinders Hus” Møllevej 1b, Vridsted.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens (bestyrelsens) beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg til bestyrelse.
A. Valg af kasserer. På valg er Palle Christensen. Modtager genvalg.
B. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg Anders Dalgaard, Johnny Jeppesen og Peder Lundsgaard. Anders Dalgaard modtager ikke genvalg
C. Valg af suppleanter. På valg Finn Pedersen og Kenneth Klokker.
7. Valg af revisorer. På valg Arne Kjølhede og Jan Pedersen.
8. Eventuelt.
Herunder beretning fra juniorafdelingen.
Uddeling af pokaler m.m..

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal tilstilles formanden skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen.
Kun medlemmer har adgang!
Bestyrelsen