Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018

Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn`s ordinære generalforsamling
Torsdag den 29. november 2018 kl. 19.30.
I klubhuset ”Spinders Hus” Møllevej 1b, Vridsted.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens (bestyrelsens) beretning.
  3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg til bestyrelse.

A. Valg af formand. (Modtager ikke genvalg)

B. Valg af ny kasserer. Da foreningens kasserer har ønsket at stoppe midt i en valgperiode, vælges ny kasserer i første omgang kun for et år

C. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg Jesper Palm, Johan Lynderup og Kenneth Klokker.

D. Valg af suppleanter. På valg Finn Pedersen og Johnny Petersen.
(Finn Pedersen modtager ikke genvalg)

E. Valg af revisorer. På valg Arne Kjølhede og Jan Pedersen.

  1. Eventuelt.

Uddeling af pokaler m.m..

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal tilstilles formanden skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen

Kun medlemmer har adgang!

Bestyrelsen.

DanishEnglishGerman