GENERALFORSAMLINGEN 2014

Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn’s ordinære generalforsamling Torsdag den 27. november 2014 kl. 19.30.
I klubhuset “Spinders Hus” Møllevej 1, Vridsted.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens (bestyrelsens) beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg til bestyrelsen.
A. Valg af formand. Holger Riis-Jensen modtager ikke genvalg.
B. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg Helge Jakobsen og Jesper Palm.
C. Valg af suppleanter. På valg Anders Dalgaard og Johan Lynderup.
7. Valg af revisorer. På valg Arne Kjølhede og Jan Pedersen.
8. Eventuelt.
Herunder beretning fra juniorafdelingen.
Uddeling af pokaler m.m.
Lodtrækning blandt dagkort.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal tilstilles formanden skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen.
Kun for medlemmer.