KONTINGENTÆNDRING 2015

Et af punkterne fra årets generalforsamling var kontingentbetalingen for 2015 og årene frem. Forslaget fra bestyrelsen om en tilpasning af foreningens kontingent til et mere tidssvarende og konkurrencemæssigt niveau blev enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen.
Efter flere års nedgang i det samlede kontingentbetaling pga. mange medlemmers overgang til pensionistmedlemskab var kontingentet faldet med små 100.000,- Det er naturligvis en udvikling, der gør ondt, og som skal ændres, hvis der også fremover skal være balance i regnskabet.

Fremover koster et års medlemskab af Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn derfor 1300,- for alle medlemmer over 18 år.
Knæk og bræk!

Bestyrelsen