ZONEANSVARLIGE

Et nyt tiltag fra bestyrelsen, der skal brede det praktiske arbejde ved åen ud på flere hænder.

Vi ønsker at gøre vores fiskevand så attraktiv og tilgængelig som muligt. Dette kræver lidt arbejde fx i form af klipning af vegetation med buskrydder visse steder, opsyn med spange, broer mm.

Vi søger derfor medlemmer, der vil påtage sig at blive zoneansvarlige for en zone, og, som det fremgår af titlen, varetage vedligehold i denne zone. Den zoneansvarlige skal selv sammensætte sit team/hold, der i fællesskab skal koordinere arbejdet. Det er oplagt, at man vælger en zone, hvor man i forvejen har sit primære fiskeri?
Nærmere info og henvendelse, kan rettes til Johan Lynderup tlF.: 29 80 03 51 Mail: J.lynderup@energimail.dk eller Anders Dalgaard tlf.: 30 25 16 56 Mail: adalgaard@gmail.com