HOLD ØJE MED

Vi har mange km fiskevand langs Karup Å. Det er vanskeligt for broudvalget, at være fuldt opdateret på alle spange og broer, selvom vi prøver. Bliver man opmærksom på et spang eller en bro, der godt kunne trænge til en udbedring ville det være godt at få det registreret. Tag eventuelt et billede med en nærmere beskrivelse af, hvor spangen eller broen er placeret. Beskriv også gerne, hvori skaderne består. Dette registreringsarbejde vil give Broudvalget et godt overblik og en mulighed for at lave en prioriteret rækkefølge af udbedringsarbejdet.
Kontakt Johan Lynderup på Mail: j.lynderup@energimail.dk