En bro til naturen

Under denne overskrift, har LFSO søgt Friluftsrådet om et tilskud fra puljen af udlodnings midler til etablering af en ny bro over Karup å.

Ny bro i zone1a

Dette projekt er beskrevet i det sidste nummer af Cardinalen.

For at dette projekt overhovedet kunne lykkes, har det været nødvendigt med et stort frivilligt engagement fra nogle af vores medlemmer. Dette værdifulde arbejde har de lavet i et tæt samarbejde med Henning Gade, der er lodsejeren.

Nu ligger den nye bro der så på ”Gades stykke” i zone 1a. Vores medlemmer kan igen, uden det er med livet som indsats, bevæger sig uhindret tværs over Karup å.

Nævnes skal også, at broen allerede er et aktiv for andre, der holder af at komme ud i naturen. Alt fra Hundeluftere, jægere, MTB cykelfolk og folk der benytter broen, som en mulighed for en gåtur i et fantastisk naturområde.

Herfra skal lyde en tak til Friluftsrådet for den økonomiske støtte til projektet.

På bestyrelsens vegne

Johan Lynderup

DanishEnglishGerman