Trussel mod de Danske fiskebestande

Den Danske natur er  i ubalance. De vilde dyr der lever omkring os, er ikke længere så vilde. For 30 år siden oplevede vi hvordan strandskaden indtog Skive. I dag er der ynglende fugle på mange hustage i industriområdet, sågar på jorden ved hovedindgangen til kontoret på min arbejdsplads. Efter nogle dage, så flyttede den sig ikke engang, når vi gik forbi i 30 cm. afstand.
I hele Danmark er byerne invaderet af måger, – fugle, der som strandskadet, burde leve ved fjordene og på kysterne. Skarven er også en fugl der er kommet til Danmark i nyere tid. I starten levede den på kysterne, men i dag går den ikke af vejen for at finde føde i Danske vandløb.Sælbestanden rundt om Danmark vokser også, og i enkelte områder mere end fødemængden kan bære. Derfor søger de op i vandløbene.
Det er svært at vide hvilket dyr der er den største trussel. Er det den lille signalkrebs eller sælen der gør størst skade. Kan skarven udrydde en fiskebestand, eller er det odderen der er skurken. I Sejbæk har Peder Lundsgaard fundet 6-7 store havørreder, som odderen har taget en bid af. Den jeg så, havde endnu ikke overstået gydningen.Jeg ved ikke hvor mange havørreder der trækker op i Sejbæk for at gyde, men odderen kan hurtigt gøre stor skade. 
Jeg har længe troet at sælen var den største trussel, men efter jeg har set denne video, der er lavet af DTU, er jeg ikke længere sikker. Der er desværre Engelsk tale på filmen, men jeg tror hurtigt i får et indblik i skarvens ødelæggende adfær.Prøv at bruge de 35 min. som filmen tager.

Med venlig hilsen

Helge Jakobsen

DanishEnglishGerman