Generalforsamling

Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn indkalder til ordinær generalforsamling:

Torsdag den 28. november 2019 kl. 19.30 i klubhuset “Spinders HusMøllevej 1b, Vridsted.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens (bestyrelsens) beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg til bestyrelsen.
  1. Valg af kasserer. På valg er Finn Lajgaard. Modtager genvalg.
  2. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Johnny Jeppesen, Kenneth Klokker og Peder Lundsgaard.
  3. Valg af suppleanter. På valg er Johnny Pedersen og Peter Hønholt.
 7. Valg af revisorer. På valg er Arne Kjølhede og Jan Pedersen.
 8. Eventuelt.
  1. Uddeling af pokaler m.m.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal tilstilles formanden skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen.

DanishEnglishGerman