FANGSTER

Dette er den nye fangstoversigt, som erstatter den gamle. Oversigten er udarbejdet af DTU i samarbejde med KÅS og LFSO.  Data for tidligere år overføres til oversigten på et senere tidspunkt.

Husk, at fangster skal indberettes inden for 14 dage. Gå til indberetning af fangst her

Hvis du ønsker at føre en fangstjournal over dine fisketure, kan du bruge fangstjournalen.dk

DanishEnglishGerman