ZONE 5

ZONE 5: HAGEBRO – STORE BAKKE OG KAROLINES HØL

Du kommer til at fiske i et af de mest naturskønne områder i Karupådalen. Her har åen fået lov til at ligge næsten ube­rørt af mennesker gennem århundrede, – ja årtusinder. Den har dannet sit eget slyngede forløb og flere steder  ses skrænterne fra istidens smeltevandsflod forsat, som den bratte overgang fra engen til de højere liggende marker. Lad fantasien tage dig tilbage til den gang, medens du fisker i den roligt glidende å, som du møder i dag. Hvornår mon den første havørred vandrede op her, – hvem var den første fisker på dette sted, og havde han de samme drømme som du? Du fisker fra det ene sving med dybe høller til det næste, hvor havørreden kan  stå overalt.

Dagkort
Dagkort køber du her

Restriktioner og særlige forhold
Haderis Å, – den del der hører til zone 5 er kun for medlemmer
Kørsel ad vejen til dambruget og parkering der er forbudt. Drej ind bag om gården, – nr. 38
M 5-9 : Medfiskereret for Aulum – Haderup Lystfiskerforening
M 5-6: Ingen fiskeri fra kl. 23.30 – 04.00
M 5-7: Max 4 fiskere
M 9: Max 5 fiskere og 2 pr uge
M 5-8 : Max 3 pr uge

Fisketips
Terrænet veksler mellem marker og våde enge og åen lader sig let affiske med en-håndsfluestang eller en spinnerstang 7-10 fod, da den ikke er helt så bred som på de nedre zoner.

Hotspots
De findes næsten overalt, da sving afløser sving.

Gyldig fiskekort
*  Medlemskort
*  Lodsejerkort
*  Dagkort
*  Leif Clausen sælger dagkort til eget vand ( sommerhus gæster )

Zonekort