FISKEREGLER

Når du er i besiddelse af et gyldigt medlemskort og fisketegn (fisketegn dog kun hvis du er mellem 18 – 65 år), må du fiske på alt det vand som foreningen har lejet.

Sæsonen i Karup Å løber fra 1. marts og frem til 31. oktober, begge dage inkl.
Ved Jordbro Å starter fiskeriet allerede 16. januar, men slutter 31. oktober.
Ved Skals Å starter fiskeriet ligeledes 16. januar, og slutter 15. november, begge dage inkl.

Ret dig altid efter de opsatte skilte – der kan være sket ændringer.

Vær opmærksom på følgende regler:

 • Dit medlemskort er strengt personligt og konfiskeres ved misbrug.
 • Medlemskortet skal fremvises for enhver der selv fremviser et gyldigt medlemskort og for foreningens kontrollører. Kontrollørerne skal på forlangende have forevist grej, fangst, medlemskort og legitimation.
 • Du har pligt til at følge kontrollørernes anvisninger.
 • Fisk fanget i Karup Å er uanset fangstmetode KUN TIL EGET FORBRUG.
 • Undermålsfisk skal straks genudsættes, uanset tilstand.
 • Der må kun fiskes med én stang, og fiskeriet må kun foregå fra bredden.
 • Det eneste naturlige agn, der må benyttes, er regnorm, og mindste tilladte krogstørrelse ved ormefiskeri er 2/0 (krog vidde 12 mm). Rejer, Powerbait og anden kunstig madding må ikke benyttes.
 • Hunde må ikke medtages ved åen.
 • Fiskeriet skal foregå bevægeligt med strømmen. Hold god afstand til andre lystfiskere og begynd aldrig lige foran en anden.
 • Du må kun færdes på stierne langs åen. Vis hensyn overfor andre fiskende, lodsejere og deres ejendom.
 • Henkastning af affald kan medføre bortvisning.

HUSK at indberette en evt. fangst til hjemmesiden, også selv om fisken er genudsat.

Morgenstund og hygge ved åén
Morgenstund og hygge ved åén
DanishEnglishGerman