FISKEREGLER

Når du er i besiddelse af et gyldigt medlemskort og fisketegn (fisketegn dog kun hvis du er mellem 18 – 65 år), må du fiske på alt det vand som foreningen har lejet.

Sæsonen i Karup Å løber fra 1. marts og frem til 31. oktober, begge dage inkl.
Ved Jordbro Å starter fiskeriet allerede 16. januar, men slutter 31. oktober.
Ved Skals Å starter fiskeriet ligeledes 16. januar, og slutter 15. november, begge dage inkl.

Ret dig altid efter de opsatte skilte – der kan være sket ændringer.

Vær opmærksom på følgende regler:

 • Dit medlemskort er strengt personligt og konfiskeres ved misbrug.
 • Medlemskortet skal fremvises for enhver der selv fremviser et gyldigt medlemskort og for foreningens kontrollører. Kontrollørerne skal på forlangende have forevist grej, fangst, medlemskort og legitimation.
 • Du har pligt til at følge kontrollørernes anvisninger.
 • Fisk fanget i Karup Å er uanset fangstmetode KUN TIL EGET FORBRUG.
 • Undermålsfisk skal straks genudsættes, uanset tilstand.
 • Der må kun fiskes med én stang, og fiskeriet må kun foregå fra bredden.
 • Haderis Å Zone 5 a gælder følgende: Hver lystfisker har kun lov at fiske et valgfrit døgn pr uge i denne zone.
 • Det eneste naturlige agn, der må benyttes, er regnorm, og mindste tilladte krogstørrelse ved ormefiskeri er 2/0 (krogvidde 12 mm).
 • Hunde må ikke medtages ved åen.
 • Fiskeriet skal foregå bevægeligt med strømmen. Hold god afstand til andre lystfiskere og begynd aldrig lige foran en anden.
 • Du må kun færdes på stierne langs åen. Vis hensyn overfor andre fiskende, lodsejere og deres ejendom.
 • Henkastning af affald kan medføre bortvisning.

HUSK at indberette en evt. fangst til hjemmesiden, også selv om fisken er genudsat.