CARDINALEN

Cardinalen_front

Redaktionen søger stof til det næste nummer, så hvis du ligger inde med nogle historier, billeder, flueopskrifter eller andre tips og tricks, og har du lyst til at gøre Cardinalen endnu bedre, er du meget velkommen til at sende dit bidrag til: cardinalen@lfso.dk. Er du i tvivl om, hvordan man gør, da ring til Mogens Vestergaard Jensen på: 25 38 37 56.
Der er deadline for indsendelse af stof den 20. januar.

Mvh.
Redaktionen

GLÆDELIG JUL

Grød

Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn ønsker alle en glædelig jul og et godt og fangstrigt nytår!

GENERALFORSAMLING 2017

Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn`s ordinære generalforsamling, torsdag den 30. november 2017 klokken 19.30 i klubhuset ”Spinders Hus” Møllevej 1b, Vridsted.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens (bestyrelsens) beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg til bestyrelse.
A. Valg af kasserer. På valg er Palle Christensen. Modtager genvalg.
B. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg Anders Dalgaard, Johnny Jeppesen og Peder Lundsgaard. Anders Dalgaard modtager ikke genvalg
C. Valg af suppleanter. På valg Finn Pedersen og Kenneth Klokker.
7. Valg af revisorer. På valg Arne Kjølhede og Jan Pedersen.
8. Eventuelt.
Herunder beretning fra juniorafdelingen.
Uddeling af pokaler m.m..

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal tilstilles formanden skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen.
Kun medlemmer har adgang!
Bestyrelsen

KONKURRENCEN 2017

KLUBMESTEREN

???????????????????????????????

Klubmesteren 2017, Klaus Fløe Kristensen, med sin flotte havørred på 3,6 kg. Tak til vores sponsor PH-Grej og et stort Tillykke til Klaus!

MORGENKAFFE?

Klubhus

Lystfiskerforeningens klubhus vil være åbent alle lørdage i juli måned fra 09:00 – 11:00,
så hvis du mangler en ny T. shirt, et foreningslogo til bilen, eller vil dele din glæde over en fisk fanget under nat eller morgenfiskeriet, så kik forbi og få en kop kaffe og et rundstykke.
Vi ses!

Bestyrelsen

GRØDESKÆRING

Groedemaskine

Kommunerne har nu meldt ud, hvornår årets grødeskæring ved Karup Å finder sted. Læs mere her og planlæg fisketuren udenom det drivende grøde.

NY FILM

Henrik Bønnelykke har været i redigeringsrummet igen, det er der kommet denne stemningsfilm ud af!

NYE BROER

Hej alle gode foreningsfolk i LFSO

Onsdag den 3 maj skal vi have udlagt ca. 50 meter gangbro i zone 5. det er et større arbejde. Det vil derfor være godt, at så mange hænder, som det er muligt, kan tage del i dette arbejde.
Vi mødes ved klubhuset i Trevad kl. 18.00.
Jeg har aftalt med Leif Clausen (lodsejeren), at han vil være behjælpelig med at transportere gangbroerne så tæt på åen, som det er muligt.
Vi afslutter med kaffe og brød i klubhuset, når arbejdet forhåbentlig er vel overstået.
Kontaktperson: Johan Lynderup 29 800 351

Med venlig hilsen og knæk og bræk
Johan Lynderup

GREJDEMO

LTS demo