KLUBMESTERSKAB

Klubmesterskab_2016_udsnit

Klik på billedet for at læse mere!

FORURENING

Onsdag d. 11. maj kl. ca. 18:00, blev jeg ringet op af Lodsejerformand Schneider Phillipsen, da der var konstateret en forurening af Karup Å.
Å-vandet var unormalt snavset, og hvide klatter af et eller andet drev på overfladen. Der kom også en del grøde, og det så i det hele taget noget underligt ud.
Miljø-myndighederne blev tilkaldt, og der blev udtaget en prøve af det hvide fra overfladen, samt en vand-prøve. Forureningskilden blev forsøgt sporet, og noget tyder på at forureningen stammer helt fra Karup.
Der er heldigvis intet der tyder på at faunaen har lidt overlast, da der ikke sås døde fisk, og åen lugtede heller ikke grimt.
Der vil gå nogle dage inden resultatet af prøverne forelægger, så der med sikkerhed kan findes en synder for forureningen, men jer der går ved åen i den kommende tid, må rigtig gerne holde øje med hvad der sker, og rapportere tilbage til mig, hvis i ser noget der ikke ser normalt ud.

Helge Jakobsen – tlf. 20903093 eller mail helge-jakobsen@fiberpost.dk

GAMMELT ENDEGREJ SØGES

I forbindelse med et fiskearrangement for børn og unge i Skive, søger vi gammelt brugt pensioneret grej, som man ikke selv anvender mere, og som man vil donere væk. Vi søger spinnere, blink og woblere, som er det de unge skal prøve at fiske med. Så hvis man har gamle grejæsker liggende, fyldt med grej man alligevel ikke får brugt, må man meget gerne kontakte: Finn Vestergaard på tlf.: 22 72 45 10

OPSAGT FISKEVAND I HADERIS Å VED STAVLUND (ZONE 5B)

Foreningens fiskevand ved Stavlund i Haderis å, (Zone 5B) blev desværre opsagt i weekenden 6.-7. maj. Ejendommen er sat til salg og indtil der er fundet en ny ejer, har foreningen desværre ikke mulighed for at leje det omtalte stræk af åen. Foreningen vil naturligvis prøve at lave en lejeaftale med en kommende ny ejer, hvis det er muligt.
Indtil en ny aftale evt. er på plads, må vi derfor ikke benytte fiskevandet i Stavlund.
Bestyrelsen

 

APRILSPRINGER

Preben 7 kilo

Så er de første springere ved at være ankommet til Karup Å. Preben Pilgaard Falkeøje fangede denne flotte april havørred på 85 centimeter og 7 kilo i søndags.
Stort tillykke til Preben!

BROARBEJDE

Sommeraften

Så er det ved at være tid til broarbejde igen.
En del spange og broer langs vores å, trænger efterhånden til en kærlig hånd. Dette arbejde vil begynde onsdag den 13 april kl. 18.00.
Vi mødes ved klubhuset i Trevad og fordeles os ud på de projekter, vi vil starte op med.
Har du tid, lyst og mulighed for at møde op og give en hånd med, er du hjertelig velkommen. Er du helt ny i vores forening, er det samtidig en god mulighed for at møde nogle af de “gamle” Karup Å fiskere.

Med venlig hilsen

Broudvalget

DEL 2

Henrik Bønnelykke har igen været i redigeringslokalet. Se flere nye film i filmgalleriet!

VANDPLEJE

vandpleje

Ude ved vores del af Karupå og i sideløbene er der i vinterens løb sket en masse jeg tror ikke jeg har set så mange fisk på leg før.
Søndag den 20 dec. var jeg ude at kigge ved vandet i Trevadmøllebæk var der fisk på leg ikke så mange som dagen før men stadig mange vad Hagebro var der fisk og sådan blev det ved Stavlund bro (haderiså) ved Haderup bro lige nedenfor byen ved Sejbæk og endelig ved den lille A hytte på Vormstrupvej der mindede det mest af alt om et dambrug haler alle steder og fisk der sprang et fantastisk syn. Et par dage senere var jeg ved Røjbæk og Krarupmøllebæk der var det samme billede masser af fisk. Hvorfor vi så ikke kan få nok til elfiskeriet der er klar ved jeg ikke der er sikkert nogle kloge folk der har en forklaring.
I Røjbæk har jeg talt 26 steder med gydning og det er ca det dobbelte af hvad der plejer at være i Trevadmøllebæk 42 steder det er imponerende og i Krarupmøllebæk 14 steder det er lidt mindre end der plejer men den trænger til lidt hjælp igen.
Ved klubben har vi lidt grus liggende som vi gerne skulle have i bækken når ynglen er ude af ydebankerne og så håber jeg vi kan få lov at supplere de nederste banker i 2016 ca 25 m3 og så skal vi nok have kigget på Røjbæk DESVÆRRE har vi kun 3 bække der er brugbare som det ser ud lige nu i vores område men der arbejdes på sagen. Jeg håber der er nogen der vil hjælpe med grus udlægningen alle er velkomne vi vil gerne se nogle nye ansigter også, for der ingen tvivl om at det er fremtiden at lægge grus ud og ikke mindst at vedligeholde det vi går og laver.

Med lystfisker hilsen
Johnny

ARBEJDSDAG DEN 20. FEBRUAR

Margrethes hus

Der er nu taget hul på arbejdet med at få lave bad og toilet i kælderen i Margrethes Westrings Hus, og det værste er overstået. Der er dog lidt støbearbejde der skal klares inden der kan blive lagt gulvvarme og slidlag, – så har du lidt tid til overs, er du velkommen til morgenkaffe i Trevad d. 20. feb. kl. 08:00.

Bestyrelsen

FOREDRAG OG FLUER

Så er vinterens arrangementer på plads. Se mere under aktiviteter!