Generalforsamlingen 2021

LFSO har valgt ny kasserer: Anders Hansen.

LFSO har genvalgt Peder Lundsgaard, Kenneth Klokker og valgt Carsten Keis Formsgård til bestyrelsen.

LFSO har genvalgt Johnny Petersen og valgt Martin Trier Lund som suppleanter til bestyrelsen.

LFSO har genvalgt Henning Larsen og genvalgt Arne Kjølhede som revisorer.

Som formand i LFSO, ventes der nu på første bestyrelsesmøde tirsdag d. 07.12.2021, efter generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig på dette møde, og med foreningens vedtægter vil vi udføre alt det bedste for medlemmer i LFSO.

LFSO er en fantastisk oplevelse for medlemmer med lystfisker filosofi.

Vi ses snart!

Mvh. Flemming Petersen.

          LFSO-formand 

Generalforsamling


Lystfiskerforeningen for Skive og Omegns ordinære generalforsamling
I Spinders hus Møllevej 1, Vridsted.
Torsdag den 25. november 2021 kl. 19.30.
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens (bestyrelsens) beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab for den forløbne år til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag.
  I. Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring af §11:
  Det er et medlems pligt at fangster indberettes inden for 48 timer.
  II. Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring af §5:
  Foreningens likvide kapital opbevares i pengeinstitut, men ved negativ rentetilskrivning i pengeinstitut, kan overskudslikviditet placeres i obligationer og opbevares i værdipapirdepot.
  III. Forslag fra medlem Allan Jacobsen:
  Rosgaard stykke (Kro-stykket) bør være en separat zone.
  Benævnes f.eks. Zone 4 A
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg til bestyrelsen.
  • Valg af kasserer. På valg er Georg Christensen. Modtager ikke genvalg.
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Peter Hønholt, Kenneth Klokker og Peder Lundsgaard. Peter Hønholt modtager ikke genvalg.
  • Valg af suppleanter. På valg er 1: Johnny Petersen. 2.
 7. Valg af revisorer. På valg er Arne Kjølhede og Henning Larsen.
 8. Eventuelt.

Kun medlemmer har adgang!


Bestyrelsen.

DanishEnglishGerman