Generalforsamling

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 25/11/2021
19:30 - 22:00

Kategori


Dagsorden:

 1. valg af dirigent.
 2. Formandens (bestyrelsens) beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af indkomne forslag. 
  1. Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring af §11: Det er et medlems pligt at fangster indberettes inden for 48 timer.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg til bestyrelsen.
  1. Valg af kasserer. På valg er Georg Christensen. Modtager ikke genvalg.
  2. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Peter Hønholt, Kenneth Klokker og Peder Lundsgaard. Peter Hønholt modtager ikke genvalg.
  3. Valg af suppleanter. På valg er 1: Johnny Petersen.
  4. Valg af revisorer. På valg er Arne Kjølhede og Henning Larsen.
 7. Eventuelt.
  1. Uddeling af pokaler m.m.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal tilstilles formanden skrifteligt senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Kun medlemmer har adgang!

 

DanishEnglishGerman