Generalforsamling

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 24/11/2022
19:30 - 22:00

Kategori


Generalforsamling

Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn’s ordinære generalforsamling
i Spinders Hus, Møllevej 1, Vridsted
Torsdag den 24. november 2022 kl. 19:30

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens (bestyrelsens) beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg til bestyrelsen
  A. Valg af formand, på valg er Flemming Petersen
  B. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er Jesper Palm og Johan Lynderup
  C. Valg af suppleanter, på valg er 1; John ny Petersen og 2: Martin Trier Lund
 7. Valg af revisorer, på valg er Arne Kjølhede og Henning Larsen
 8. Eventuelt

Uddeling af pokaler m.m.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal tilstilles formanden skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen.

Kun medlemmer har adgang.

Bestyrelsen

DanishEnglishGerman