Kystture til Limfjorden

Lørdag den 19. november / 28. januar / 25. februar går turen til Limfjorden. Så husk at sætte kryds i kalenderen.

Turen begynder i Spinders hus i Vridsted kl. 08:00, hvor foreningen er vært med kaffe og rundstykker.

Kl. 09.00 sætter vi kurs mod fiskevandet. Som udgangspunkt kører vi i egen bil, men evt.  samkørsel kan aftales over morgenkaffen.

Der fiskes med flue, spin og andre agn, og alle er velkomne til at deltage.

Den præcise lokalitet for fisketuren afhænger af vind- og vejrforhold og besluttes i ugen op til turen.

Tilmelding til Martin Trier Lund på SMS 3049 8348 senest den 12. november / 21. januar / 18. februar.

Med venlig hilsen

Martin Trier Lund

Energikrisen og LFSO

Som alle ved, kradser krisen i Danmark – ikke mindst er energipriserne steget markant, hvilket selvsagt også rammer LFSO.

Bestyrelsen har besluttet en række tiltag, der dels skal mindske vores energiforbrug, dels mindske den økonomiske belastning for klubben.

Det betyder konkret:

  • Vi skruer ned for varmen i både klubhus og Margrethe´s hus. Dette er i tråd med regeringens anvisninger og umiddelbar sund fornuft.
  • Vi vil sætte ”opdragelsessedler” op hist og her, hvor vi vil opfordre dels medlemmer, dels vores betalende gæster til at tænke over energiforbruget. For eksempel: ”husk at slukke lyset efter dig”. ”Tænk over dit vandforbrug – undgå lange bade” etc.
  • Vi vil sætte lejeprisen pr. overnatning i Margrethe’s hus op fra 100,- til 125,- pr. overnatning med virkning 1. januar 2023. Tilsvarende sættes lejeprisen for Spinder’s hus op fra 1300,- til 1400,-.

Dette er for at afspejle de forøgede udgifter til strøm i begge huse, og ikke fordi vi ønsker at tjene penge på at leje vores faciliteter ud.

Bestyrelsen vil lade energikrisen være et punkt til drøftelse på den kommende generalforsamling – vi kan sikkert gøre mere, når vi kigger på alle vore aktiviteter og sædvanlige måde at gøre tingene på. Her vil jeg slå et slag for vores hensigt med at omdanne store dele af vores græsplæner til blomsterenge, hvor vi håber at bedre miljøet for insekter og andet kryb. Derved kan vi spare en del benzin til vores plæneklippere – og sådan kan vi helt sikkert blive ved.

Formanden fik en idé

Flemming har i flere dage savet fisk ud af en plade og malet dem.
Der males fisk med stor iver,

Vi fik besøg af de små klasser fra Vestfjends Skolen i Vridsted. De blev opdelt i tre hold og skulle blandt andet lære noget om havørredens gydevanding. Johnny Jeppesen stod derfor i bækken om fortalte om det, og havde fanget lidt fødeemner, som børnene kunne undersøge.

De fik at vide, at havørreden blev farvet, når den kom op for at gyde, og derfor skulle børnene male hver deres fisk, Det var derfor Flemming havde haft så travlt på værkstedet.

Farvede fisk.
Johnny fortæller om havørreden.

Kurt renser fisk.

Børnene skulle også lære, hvordan fisk ser ud indvendigt, og Kurt skar fisk op og fortalte om indvolde og fiskenes opbygning. Der var intet, der var ulækkert for børn i den alder.
Einer havde hentet en portion regnbuer hos et dambrug, og når Kurt var færdig, grillede Einer fiskene, så alle kunne få en smagsprøve, og nogle stykker kom i Kasper Røghat.

Einer var grillemester.
Både klubhus og terrasse blev brugt ved spisepausen.
80 stk. i gåsegang retur til skolen. Tak for besøget.

Kære alle Vandpleje interesserede

Som tidligere annonceret afholder Karup Å Sammenslutningen
endnu en vandplejedag lørdag den 17. sept.

Ud over dette vigtige arbejde, som skal sikre let adgang for havørrederne i forbindelse med vinterensgydning, er sidegevinsten hyggeligt samvær med lystfiskere på tværs af klubber og tilhørsforhold.

Vi mødes kl. 9 denne gang ved Højsgård Bæk på Aulum-Haderups og Lsfo`s
fælles P-plads tæt ved Vormstrupvej 6, hvorfra vi kører ud og tilser
gydebanker samt udlægger en ny i Åresvad Å.

Efter frokost vil vi bl. a. løsne gydebanker i Røjbæk og i Karup Å ved Vridsted.

Medbring gerne skridtstøvler eller waders og skovl og greb.

KÅS vil i lighed med tidligere stå for forplejning i form af
sandwiches og drikkevarer.

Vi forventer at slutte omkring kl. 15.

Tilmelding på mailadressen ivanandersen2@gmail.com eller SMS
(24432235) senest torsdag den 15. sept.

Vi håber igen på stort fremmøde og hyggelig samvær.

Mange hilsner Ivan

DanishEnglishGerman