Kære alle Vandpleje interesserede

Som tidligere annonceret afholder Karup Å Sammenslutningen
endnu en vandplejedag lørdag den 17. sept.

Ud over dette vigtige arbejde, som skal sikre let adgang for havørrederne i forbindelse med vinterensgydning, er sidegevinsten hyggeligt samvær med lystfiskere på tværs af klubber og tilhørsforhold.

Vi mødes kl. 9 denne gang ved Højsgård Bæk på Aulum-Haderups og Lsfo`s
fælles P-plads tæt ved Vormstrupvej 6, hvorfra vi kører ud og tilser
gydebanker samt udlægger en ny i Åresvad Å.

Efter frokost vil vi bl. a. løsne gydebanker i Røjbæk og i Karup Å ved Vridsted.

Medbring gerne skridtstøvler eller waders og skovl og greb.

KÅS vil i lighed med tidligere stå for forplejning i form af
sandwiches og drikkevarer.

Vi forventer at slutte omkring kl. 15.

Tilmelding på mailadressen ivanandersen2@gmail.com eller SMS
(24432235) senest torsdag den 15. sept.

Vi håber igen på stort fremmøde og hyggelig samvær.

Mange hilsner Ivan

DanishEnglishGerman