OM LFSO

Velkommen til LFSO’s hjemmeside. Denne side giver dig mulighed for et indblik i foreningens fiskevand, i foreningens aktiviter, hvordan man bliver medlem, køber dagkort og meget mere.

Foreningen har hjemsted i Trevad, hvor vi har et flunkende nyt klubhus til rådighed. Et klubhus som er opført på frivillig basis af foreningens arbejdshold og indviet i efteråret 2008.

LFSO har medlemsbegrænsning på 750 medlemmer og har derfor venteliste. I de senere år er denne venteliste dog reduceret så meget, at den næsten ikke er eksisterende længere, så har du lyst til at blive medlem af en aktiv forening med meget godt fiskevand, så se mere her.

Foreningens fiskevand er koncentreret omkring Karup Å, hvor vi råder over fiskeretten fra åens udmunding i Skive Fjord til Koldkur/Vormstrup, med undtagelse af enkelte korte strækninger.

Udover Karup Å råder vi over fiskeret i  Jordbro Å (mellem Skive og Viborg) og Vorgod Å.

klubhus-vinter

1. januar 2009 blev foreningen desuden ejer af et par moser ved Fly, således at medlemmer med interesse for andet en fedtfinne fiskeri også har mulighed for at dyrke denne hobby. Moserne er tænkt som en investering i fremtiden, dvs. det er et sted, hvor man tager sine børn/børnebørn med hen for at fange en skalle, en aborre, en brasen eller en gedde for at give dem lysten til fiskeriet.

LFSO er en aktiv forening med udgivelse af klubbladet Cardinalen 2 gange årlig.

I vinterperioden vil der være arrangementer som foredrag og fluebinding.

I sommerperioden fra midt i april til midt i september (juli måned undtaget) er der ligeledes ”klubaften”. Disse arbejdsaftener bruges til at forskønne vores anlæg i Trevad samt til at gøre vores fiskevand mere tilgængeligt.

En seniorklub skabt i samarbejde med Sdr. Resen lystfiskerkonsortium, hvor alle, der har fri i dagtimerne, kan tilmelde sig og deltage aktivt efter lyst og evne i de tilbud, seniorklubben har planlagt. Der er fast møde den anden torsdag i hver måned.

LFSO er medlem af Karup Å sammenslutningen (KÅS). KÅS varetager overordnet samtlige foreningers (12 stk) intereresser ved Karup Å med hovedvægten på vandplejearbejdet. KÅS afholder desuden en fiskekonkurrence hvert år midt i august måned med udgangspunkt fra vores klubhus i Trevad.

LFSO har medlems begrænsning på 750 medlemmer og har derfor venteliste. I de senere år er denne venteliste dog reduceret så meget, at den næsten ikke er eksisterende længere, så har du lyst til at blive medlem af en aktiv forening med meget godt fiskevand, så se mere her.

Foreningens fiskevand er koncentreret omkring Karup Å, hvor vi råder over fiskeretten fra åens udmunding i Skive Fjord til Koldkur/Vormstrup, med undtagelse af enkelte korte strækninger.

Solnedgang ved Karup Å
Solnedgang ved Karup Å
DanishEnglishGerman