FORSIDE

Velkommen til hjemmesiden for Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn.

Går du med overvejelser med at melde dig ind i LFSO, så er vi klar til at byde dig velkommen. Vi har ingen venteliste, så du kan blive medlem nu.

Karup Å har altid været et attraktivt fiskevand, – et fiskevand som mange danske lystfiskere har eller ønsker at stifte bekendtskab med. Det er åens store havørreder der trækker, og generelt er fangsterne med en pæn gennemsnitsvægt.

Medlemskab koster1.300 kr. for seniorer og 200 kr. for juniorer. Hvis ønsker at prøvefiske vores vand, kan du købe dagkort.

Dagkortet gælder til hele foreningens dagkortvand. Med andre ord – et dagkort = 50 km. åbred. Det kan ikke være lettere. Enkelte stræk er dog forbeholdt foreningens medlemmer.

LFSO er en forening med stor vægt på det sociale, og foreningens medlemmer yder en stor indsats med vedligeholdelse af vores klubhuse og langs åen med skæring af siv og udlægning af gangbroer.

Vi har også en velbesøgt seniorklub, som mødes en gang om måneden med fremmøde af 50-60 medlemmer.

Du kan indmelde dig her på vores hjemmeside, som også er opdateret med fangster, idet man skal indberette fangst indenfor 48 timer.

Der er også opdateringer på foreningens Facebook side omkring fiskeriet og meget andet. Der er Link til Facebook på foreningens hjemmeside.

DanishEnglishGerman