MEDLEMSKONTAKT

Bestyrelsen har valgt, at medlemshåndteringen fremover er en selvstændig arbejdsopgave og dermed friholde kassereren for dette.

Henvendelse vedr. dit medlemskab og dit kontingent bedes derfor rettet til:
Kenneth Klokker på e-mail medlem@lfso.dk

DanishEnglishGerman