FISKETIPS

Regler for fiskeri i Karup Å
For at det kan blive en god oplevelse at fiske i Karup Å for alle, er der nogle spilleregler, du skal overholde.
Du kan se fiskeregler for foreningens medlemmer her

Stednavne
I tidens løb er der mellem lystfiskere opstået navne for sving og åstykker, som fx Bette Niel`s Høl, Æbletræet, Oddersvinget osv. Mange stednavne er markeret på kortmaterialet. 

Fiskegrej
Det kræver ikke særligt fiskegrej at fiske i Karup Å, selv store havørreder lader sig overliste med ganske almindeligt fiskegrej.

Stang
En almindelig  spinnestang på 9 – 10 fod og et fastspolehjul med 0,30 – 0,35 line gør det fint.

Fangstkrog eller net?
Er du heldig at få drømmehugget, er det selvfølgeligt rart med en fangstkrog, men de fleste steder lader det sig gøre at finde et sted, hvor fisken kan landes uden, og ofte vil der være en anden lystfisker, som gerne hjælper dig. Ellers må du, når det værste ”spektakel” har lagt sig, vende ”dyret”, og begynde at trække den stille og roligt med strømmen, til du finder en egnet landningsplads, hvor den kan kanes eller skubbes i land.

Anvender du fangstnet, skal det været stort, og det kræver nogen øvelse at lande en stor havørred med net.

Påklædning – fodtøj
Karup Å slynger sig mange steder gennem enge med høj græs og siv, hvor der om foråret og efter regnskyl står vand, derfor vil skridtstøvler ofte være at foretrække. Pas på grøfter og afvandingskanaler – her kommer selv skridtstøvler til kort!

Ormefiskeri
På foreningens fiskevand er mindste tilladte krogsstørrelse 2/0 ved ormefiskeri (12 mm kroggab). Ved fiskeri med drivorm anvendes synk på 5 – 25 gram og en tjavs på 1 m til at afsøge havørredens standpladser langs bredden og i de mange dybe sving og høller. Om foråret er det meget brugt at fiske med store flåd, der kan bære meget bly og en stor klump orm. Orm er eneste tilladte naturlige agn.

Spinnefiskeri
Her bruges mest spinnere på 5-15 gram, som fiskes langsomt på tværs af åen, eller opstrøms.

Woblere er ofte meget effektive til de første blankfisk, og senere på året, hvor fiskene begynder at få farve. Der fiskes både med synkende og flydende woblere i mange farver og udgaver.

Blink anvendes i vægte fra 10 – 20 g. Blink bruges ikke af mange, men ofte er det store fisk, der fanges på denne type agn.

Uanset valg af agn handler det om få agnen ned til fiskenes standpladser.

Fluefiskeri
Karup Å er generelt en ganske stor og bred å med god strøm. Derfor er enhånds fluestænger på 9 – 11 fod, klasse 7 – 9 det foretrukne.Alternativet er tohåndstænger fra 12 fod og op, klasse 9-10. Om det skal være en- eller tohåndsstang afgøres af ens temperament, og af hvor man fisker. Fra Trevad til Skive er åen bred, – zone 1 – 2b, og der fiskes mange steder i høj vegetation og bag diger. Her er tohåndsstangen at foretrække.

Fluevalget er meget varieret,  men mange bruger rørfluer eller Waddingtons på 5-10 cm, eller enkelt / dobbeltkrog størrelse 2-4.

Det kan være fra meget simple fluer bestående af et rør og lidt sort hårvinge til rene kunstværker  – begge fanger fisk. Til natfiskeri bruges der kraftigt klædte rørfluer på 10-15 cm.

Fighten
”Den vendt med et brag, – tog direkte retning mod Skive Fjord så hjulet sang, og stangen var total krøllet”.

Fighten

Skal vi holde os til sandheden, så er selv store havørreder i Karup Å faktisk rimelig skikkelige og udløb på mere end 50 meter er undtagelsen. Det tager 1 – 2 minutter pr kg fisk at lande en havørred, og det bør ikke tage længere tid, hvis du vil optimere dine chancer for at få fisken på land. Find balancen mellem at fisken ikke springer, men til stadighed svømmer rundt, så holder ”tidsplanen”. Stiller fisken sig i et strømlæ, kan den stå der længe, og det hjælper ikke at stå og trække i den. Du må gå med strømmen, til du er bag fisken og forsøge at få den til at svømme rundt i hovedstrømmen igen, ellers mister du let fisken.

Fiskearter og mindstemål
De fiskearter du først og fremmest møder i Karup Å er:

Havørred – mindstemål 40 cm
Bækørred – mindstemål 30 cm
Regnbueørreder – ingen mindste mål
Helt – mindstemål 36 cm
Gedde – mindstemål 40 cm
Ål – mindstemål 45 cm

Fiskeri i Karup Å er kun tilladt i perioden 1. marts til 31 oktober.

Laks eller ørred?
Der fanges med jævne mellemrum laks i Karup Å.
Du kan se her, hvordan du kender forskel på LAKS OG HAVØRRED

Vis hensyn
Fiskeriet forgår som bevægeligt fiskeri nedstrøms, det vil sige, at du tager et kast  efterfulgt af et par skridt og så et nyt kast.

Gå ikke ind foran en fiskekammerat, så du ødelægger hans fiskeri. Alt efter forholdene vil en afstand på 75 – 150 m være rimelig afstand til en anden fisker. Er der ikke plads, så vent lidt og nyd i stedet den skønne natur ved åen.

Vis hensyn til kreaturerne
Vis hensyn til de kreaturer der går i engene, og hav respekt for tyren, – hvis der er en sådan. Normalt er både kreaturer og tyre vant til at se lystfiskere og derfor fredelige og uinteresserede, så længe du går stilfærdig langs åen. Men udlad at gå tværs gennem flokken, så du risikerer at skræmme dem.

Smid ikke affald ved åen, bænke eller hytter. Tag dit affald med hjem.

Er du uheldig at ødelægge et hegn eller endnu værre ”fanger” en ko i bagkastet, så konktakt foreningen eller lodsejeren, – man kan undskylde et uheld, men ikke hvis du løber fra dit ansvar.

Grødeskæring
Grødeskæringen i Karup Å finder som regel sted i ugerne: 26-27-28 og 36-37-38-39.
For nærmere info klik her

Grødeskæring

Det betyder, at fiskeriet i en periode bliver lidt mere besværligt, men ikke sådan at der ikke kan fanges fisk i denne periode.

Grødeskærerne starter opstrøms i de forskellige afsnit af åen kl. 7 og forsætter frem til ca. kl. 15, hvorefter grøden skal have tid til at drive væk, – så hold øje med, hvor langt de er nået.
Normalt kan der fiskes mest uhindret i åen om morgenen og i weekenderne, hvor grøden har haft tid til at drive væk.
Regnskyl og ændringer i åens vandstand kan løsne store mængder løs grøde i kanterne, så der pludseligt kommer meget grøde på tidspunkter, hvor man ikke skulle forvente det.
Du kan også indrette dit fiskeri, så du bedre kan fiske i en grødefyldt å, fx ved brug af synkeline, enkeltkrog eller måske du skulle prøve at fiske med orm.

DanishEnglishGerman