FISKEVAND

Der er lavet nye kort overfiskevandet. 
Bemærk at fiskepladser vises fra start opstrøms til stop nedstrøms. 
Respekter vores grønne skilte og fisk ikke, hvis du er i tvivl. 
Respekter ligeledes vores regler for fiskeri, som findes under INFO på hjemmesiden.

Blå ikon med fisk: LFSO-fiskevand starter ved skilt. Adgangskrav til dette fiskevand er medlemskab.
Blå linje: LFSO-fiskevand. Adgangskrav til dette fiskevand er medlemskab.

Grøn ikon med fisk: LFSO-fiskevand starter ved skilt.
Grøn linje: LFSO-fiskevand.
Grøn ikon med flag: Navngivet hotspot.

Rød ikon med fisk: STOP! Fiskerettigheder afslutter her.

Herunder finder du en oversigt over de forskellige zoner. Se også vores STORE OVERSIGTSKORT over LFSO´s fiskevande.

ZONE 1

Å-MUNDINGEN – GL. JERNBANEBRO I LUNDBRO 

Fra den gamle jernbanebro i Lundbro, hvor Koholm Å har sit udløb i Karup Å, løber åen i store brede slyngninger videre ned gennem engene mod Skive, for sidst at ende sit løb i Skive Fjord syd for havneområdet. Selv om der fiskes i byområdet, har man ikke fornemmelsen af at være ”klemt inde".
Info
ZONE 1a

GL. JERNBANEBRO I LUNDBRO – NØRREKÆR BRO 

Det er en af de længste zoner, der strækker sig helt fra Nørrekær Bro, videre forbi Estvadgård Bro, omfartsvejen , Johnsens Bro og ned til den gamle jernbanebro ved Lundbro. Strækningen er inddæmmet af diger, der hindrer åen i at oversvømme de lavtliggende marker.
Info
ZONE 2a

NØRREKÆR BRO – FLY GANGTRÆ 

Fly Gangtræ er en del af et gammelt stisystem fra ”før vi fik bil”. I dag er det mest et yndet og praktisk udgangspunkt for lystfiskere, der ønsker at fiske i området. Ved Nørkær Bro er der en fantastisk flot udsigt ud over området med de mange moser.
Info
ZONE 2b

FLY GANGTRÆ - TREVAD BRO 

Fra Trevad Bro og videre ned mod Fly Gangtræ har åen et ganske varieret forløb og begynder her at få bredde. Den indsnævres dog mange steder i sving og dybe strømrender, hvor havørreden ynder at søge skjul. Landskabet kendetegnes af åbne græs- og engarealer, hvor kreaturerne græsser om sommeren.
Info
ZONE 3

TREVAD BRO - VRIDSTED - DUEHOLM 

Vridsted by og Trandum Kirke danner kulisse for denne strækning af åen, der løber gennem et område med dyrkede marker og græsarealer. I området omkring Vridsted kan du en stille sommeraften høre byens liv, og se at åen er målet for manges aftentur.
Info
ZONE 4

DUEHOLM – HAGEBRO (INKL. KROENS TERRÆN) 

Har man sagt Hagebro, har man næsten også sagt lystfiskere og havørreder. Området omkring Hagebro er nok det mest kendte, for kører du over broen, kan man næsten altid se lystfiskere langs åen. Har du blot en morgen stået på broen og set havørrederne vandre, glemmer du det aldrig.
Info
ZONE 5

HAGEBRO – STORE BAKKE OG KAROLINES HØL 

Du kommer til at fiske i et af de mest naturskønne områder i Karupådalen. Her har åen fået lov til at ligge næsten ube­rørt af mennesker gennem århundrede, – ja årtusinder. Du fisker fra det ene sving med dybe høller til det næste, hvor havørreden kan stå overalt.
Info
ZONE 8

MOSERNE VED NØRREKÆR (KUN FOR MEDLEMMER)

De fleste forbinder det nok med “hyggefiskeri”, hvor madpakken er det vigtigste, og en fisk på krogen en kærkommen “bifangst”. Hvem kan ikke fascineres af at sidde og kikke på en prop eller en stangspids i håbet om, at den pludselig bevæger sig.
Info
ZONE 9

JORDBRO Å (KUN FOR MEDLEMMER)

Foreningen har også fiskeret i Jordbro Å, der udmunder i Hjarbæk Fjord. Vandløbet er, sammenlignet med Karup Å, lille og strømmen løber i et mere adstadigt tempo. Der findes en god bestand af smukke bækørreder og havørred i svær kaliber.
Info
ZONE 10

VORGOD Å (KUN FOR MEDLEMMER)

Fiskevandet hører under Borris/Nr. Vium Fiskeriforening. Private dagkort kan forekomme. Der er enkelte små strækninger, hvor vi ikke må fiske. Her er der opsat skilte, hvilket skal respekteres.
Info
DanishEnglishGerman