BESTYRELSEN

Formand:
Helge Jakobsen
Tlf.: 20903093
E-mail: helge-jakobsen@fiberpost.dk

Næstformand:
Johan Lynderup
Tlf.: 29800351
E-mail: j.lynderup@energimail.dk

Sekretær:
Kenneth Klokker
Tlf.: 24207411
E-mail: kkconnection@mail.dk

Juniorleder:
Jesper Palm Hansen
Tlf.: 20840606
E-mail: jesperpalm1@gmail.com

Kasserer:
Finn Lajgaard
Tlf.: 40356549
E-mail: kasserer@lfso.dk

Johnny Jeppesen
Tlf.: 23980710
E-mail: johnnyfilthat@live.dk

Peder Lundsgaard
Tlf.: 21138107
E-mail: pederlundsgaard@mail.dk

Suppleanter:

Peter Hønholt
Tlf.: 61791214
E-mail: p.honholt@fiberpost.dk

Johnny Petersen
Tlf.: 23328638
E-mail: fampetersen@kabelmail.dk

 

Foreningens adresse:
Lystfiskerforeningen For Skive og Omegn
Møllevej 1, Vridsted
7800 Skive

DanishEnglishGerman