ZONE 2b

ZONE 2b: – FLY GANGTRÆ – TREVAD BRO

Fra Trevad Bro og videre ned mod Fly Gangtræ har åen et ganske varieret forløb og begynder her at få bredde.Den indsnævres dog mange steder i sving og dybe strømrender, hvor havørreden ynder at søge skjul.Landskabet kendetegnes af  åbne græs- og engarealer, hvor kreaturerne græsser om sommeren.På østsiden begynder diget, der de næste mange kilometer beskytter de bagvedliggende enge og marker. Fiskene kan træffes over alt på strækningen, hvor der er underskårne brinker og skjul under  vandranunkler.

Du har fine chancer for at se vandrende fisk i de tidlige morgentimer, men træd et par skridt tilbage og nyd det flotte syn, for trækkende fisk, er så godt som umulige at fange!. Trækkende fisk stopper på et tidspunkt deres vandring, og er du så heldig at få en fisk på krogen her, så er der store chancer, for at det er en sølvblank havørred med havlus og det hele. Ny opstegne fisk er for øvrigt ofte mere hugvillige end fisk, der har været i åen et stykke tid.

Dagkort
Dagkort køber du her

Restriktioner og særlige forhold
Vestsiden opstrøms Fly Gangtræ er forbeholdt medlemmer.
Medfiskeret for Lystfiskerforeningen af 1926 på østsiden, fra Trevad Bro til S-svinget ved moserne i Åkjær (Drikkestedet).
Medfiskeret for juniormedlemmer i Danmarks Sportsfiskerforbund, på begge sider fra Trevad Bro til Åkjær Spang. (Medlemskortet skal medbringes under fiskeriet).

Fisketips
Fiskes der fra østsiden, er tohåndsstangen at foretrække ved fluefiskeri, da denne i bagkastet kan løfte linen over diget.
Det er måske zonen, hvor du skulle give spinneren eller wobleren en chance.
På vestsiden består terrænet overvejende af nedgræssede enge, hvor det er let at færdes.

Hotspots
Faskinsvinget og Drikkestedet har givet mange flotte havørreder gennem årene, men i alle sving og dybe render er der fine chancer for fisk, samt steder hvor kantvegetation giver skjul.
På hele strækket er der gode chancer for at møde en frisk opgangsfisk på den rigtige side af de 10 pund!

Gyldig fiskekort

* Medlemskort
* Lodsejerkort
* Dagkort
* Medlemskort til Lystfiskerforeningen af 1926, på østsiden fra Trevad Bro – til S-svinget ved moserne i Åkjær

Zonekort

DanishEnglishGerman