Tonny Johansen er død

Det er med sorg, at vi må meddele, at vores tidligere formand Tonny Johansen efter længere tids sygdom i dag er afgået ved døden.
Æret være hans minde.
Bestyrelsen.

Sæson 2021

Så er en ny sæson igang langs Karup Å, noget vi alle har længdes efter. Det bliver dejligt med livet langs åen igen.

I år vil der være ekstra kontrol på vores fiskevand i Karup Å. Så tag godt imod vores kontrollører derude. De vil møde dig med et smil😊

Når du i løbet af sæsonen fanger en fisk på vores fiskevand i Karup Å. Så skal fisken indrapporteres inden for 48 timer på fangstjournalen på LFSO hjemmesiden. Derfra vil fangsten efterfølgende også kunne ses på Karup Å Sammenslutningens hjemmeside.

Knæk og bræk til der bruger vores fiskevand

Margrethe’s hus fået en opdatering

Vi igen været i gang med at renovere Margrethe’s hus og pga. Corona, har vi desværre ikke kunnet samle arbejdsholdet, da vi pt. kun må være 5 samlet. Denne gang er det kontoret, der har fået en overhaling sammen med gangen. På kontoret er begge senge sat på gulvet, da det var for farligt med køjesenge. Vi har haft en gæster der troede han kunne flyve og det vil vi ikke risikere igen. De gamle brandalarmer er fjernet og tapet er afdampet, huset er renoveret for revner og oppudset samt malet. Radiatoren i kontoret bliver flyttet så sengen kan komme ind til vægen. Det sker når vi skal have ny varmeanlæg. Vi håber i tager godt imod de nye tiltag. Vi har været tre om arbejdet.

Mvh

Eigil Henning og Per

Mens vi venter…

En ny sæson i Karup Å starter snart. Brug evt. vente tiden med at se denne film og bliv klogere på ormefiskeri i Karup Å.

Gule ærter aflyst, men…

Vi er desværre nødt til at aflyse denne store traditionsdag grundet corona.

Karup Å er heldigvis ikke lukket, og vi har lavet en lille konkurrence. Hvis du fanger en fisk eller to, så tag et billede, skriv et par ord og indsend det til jesperpalm@gmail.com.

Der er en flaske Karup Å snaps på højkant.

Læs mere i Cardinalen, som er på vej.

Nye kort over fiskevandet

De nye kort kan ses på hjemmesiden under INFO, hvor de gamle kort fandtes,

Bemærk at fiskepladser vises fra start opstrøms til stop nedstrøms. 
Respekter vores grønne skilte og fisk ikke, hvis du er i tvivl. 
Respekter ligeledes vores regler for fiskeri, som findes under INFO på hjemmesiden.

Blå ikon med fisk: LFSO-fiskevand starter ved skilt. Adgangskrav til dette fiskevand er medlemskab.
Blå linje: LFSO-fiskevand. Adgangskrav til dette fiskevand er medlemskab.

Grøn ikon med fisk: LFSO-fiskevand starter ved skilt.
Grøn linje: LFSO-fiskevand.
Grøn ikon med flag: Navngivet hotspot.

Rød ikon med fisk: STOP! Fiskerettigheder afslutter her.

Generalforsamling november 2020

Vores nye formand

LFSO har valgt ny formand: Flemming Petersen.

LFSO har valgt ny kasserer: Georg Christensen.

LFSO har genvalgt Jesper Palm, Johan Lynderup og Kenneth Klokker til bestyrelsen.

LFSO har genvalgt Johnny Petersen og Peter Hønholt som suppleanter til bestyrelsen.

LFSO har valgt Henning Larsen og genvalgt Arne Kjølhede som revisorer.

Som nyvalgt formand i LFSO, ventes der nu på første bestyrelsesmøde tirsdag d. 08.12.2020, efter generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig på dette møde, og med foreningens vedtægter vil vi udføre alt det bedste for medlemmer i LFSO.

LFSO er en fantastisk oplevelse for medlemmer med lystfisker filosofi.

Vi ses snart!

Mvh. Flemming Petersen

BEMÆRK

LFSOs generalforsamling d. 26. november 2020

Da forsamlingsforbuddet stadig tillader 500 deltagere til større Arrangementer, afholdes foreningens generalforsamling som planlagt.

Borde og stole i salen, opstilles naturligvis efter gældende afstandskrav, og alle stole er rettet mod talestolen.

Der udleveres mundbind ved indgangen, og der opstilles håndsprit i hallen.

Der vil blive serveret kaffe og brød på vanlig vis.

Vel mødt.

Bestyrelsen

Generalforsamling 2020

Lystfiskerforeningen for Skive og Omegns ordinære generalforsamling Torsdag den 26. november 2020 kl. 19.30.

I Søby/Højslev Arena, Stoholmvej 20, Nr. Søby, 7840 Højslev

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens (bestyrelsens) beretning.

3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag.

4.1. Forslag til vedtægtsændring af §5 (Foreningens likvide kapital opbevares i pengeinstitut).

4.2. Forslag vedr. Kro stykket. (Fiskeret forbeholdes LFSO´ egne medlemmer)

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg til bestyrelse.

A. Valg af formand. (Modtager ikke genvalg.

B. Valg af ny kasserer. Da foreningens kasserer har ønsket at stoppe midt i en periode, vælges ny kasserer i første omgang kun for et år.

C. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg Jesper Palm, Johan Lynderup.

D, Valg af suppleanter. På valg Johnny Petersen og Peter Hønholt

E, Valg af revisorer. På valg Arne Kjølhede og Jan Pedersen.

7. Eventuelt.

Herunder beretning fra juniorafdelingen.

Uddeling af pokaler m.m..

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal tilstilles formanden skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen.

Kun medlemmer har adgang.

Bestyrelsen

LFSO Generalforsamling d. 26. november 2020

Indkommen forslag til vedtægtsændring af foreningens vedtægter § 5

§ 5. Regnskab og revision: 

Foreningens likvide kapital opbevares i pengeinstitut.

Ændres til, –

Foreningens likvide kapital opbevares i pengeinstitut, eller investeres i aktier og/eller obligationer.

Minimum kontant beholdning i pengeinstitut skal være kr. 700.000, inden der må investeres i aktier/obligationer.

DanishEnglishGerman