ZONE 1a

ZONE 1a: GL. JERNBANEBRO I LUNDBRO – NØRREKÆR BRO

Det er en af de længste zoner , der strækker sig helt fra Nørrekær Bro, videre forbi Estvadgård Bro, omfartsvejen , Johnsens Bro og ned til den gamle jernbanebro ved Lundbro. Strækningen er inddæmmet af diger, der hindrer åen i at oversvømme de lavtliggende marker.

Her har du mulighed for at gå på opdagelse og finde dine egne små ”hotspots”.
Der er ofte god plads, men de der har luret strækningen af fanger hvert år fine fisk. Får du en havørred her, er der ofte tale om en helt frisk blankfisk, der gør sit første stop på vandring op i åen.

Prøv efterårets fiskeri efter små blanke grønlændere og de hidsige steelheads, der hvert år er at finde på åens nedre stræk i september og oktober.

Nederst i denne zone udmunder tilløbet Koholm Å, der afvander Flynder Sø – Jyllands største hedesø. I Koholm Å findes en stor bestand af skalle, aborre og ål. Det er tilladt at fiske fra østsiden, og vandløbet er et oplagt mål for en hyggetur med ungerne, der med prop og orm kan opleve et underholdende fiskeri.

Dagkort
Dagkort køber du her

Restriktioner og særlige forhold

* Fiskeri i Koholm Å er tilladt på østsiden.

Fisketips
Terrænet er generelt  let fremkommelig, hvor du fisker godt skjult i bredbevoksning bestående af sødgræs.
Ved høj vandføring kan der dog visse steder være lidt blødt, så husk skridtstøvlerne.
Åen kan affiskes med enhåndsfluestang, men er nu så stor at tohåndsstangen kommer til sin ret. Fisker du med spindeestang, vil 9-10 fod være at foretrække.
Der er generelt fine parkeringsmuligheder i denne zone ved de forskellige broer.

Hotspots
Åen er reguleret, så der er ikke længere skarpe sving, men mange steder skærer strømmen render i de brede slyngninger, hvor fiskene ynder at finde hvile.

Gyldige fiskekort
*  Medlemskort
*  Lodsejerkort
*  Lodsejerkort mrk. ” Digelauget ” på digelaugets terræn
*  Dagkort
*  Medlemskort til Lystfiskerforeningen af 1926, på vestsiden fra Nørrekær bro til  Johnsens bro
*  Fiskeri i Koholm Å er tilladt på østsiden

Zonekort