ARBEJDSDAG I TREVAD

Hej venner

Nu er fiskestangen lagt på hylden, og I tror nok I skal til at gå i vinterhi. Men nej, kære venner! Så er det op og lave små hop på stedet, eller møde op til efterårets 1. arbejdsdag i Trevad.

Vi mødes næste lørdag, d. 11. november kl. 08:00 til morgenkaffe.

Johnny har fået et læs gydegrus, som gerne skulle trylles ud i Trevad Møllebæk. Et dødt træ ved landevejen, samt et par stykker i hegnet bag dambruget, skulle gerne omdannes til en fin brændestabel (hokus pokus), og alt efter antal fremmødte, skulle der også gerne tages hul på noget af det gamle tapet i Margrethes Hus, som gerne skulle fjernes, for at give plads til noget pænere.
Vil lillemor ikke holde jer til ilden, skal jeg nok prøve :-)
For at I ikke skal gå hjem på tom mave, har Eigil påtaget sig opgaven med at lave biksemad til jer, for når der nu ikke skal el-fiskes, går vi jo glip af biksemaden de dage.
Vi ses

Helge Jakobsen

KÅS’ ALTERNATIV TIL EL-FISKERIET

Der skal skal luftes gydebanker!

Der er planlagt 2 dage, hvor vi skal ud og rede brudeseng for havørrederne.

  • 18. november 2017 kl.8.00 mødes vi i flyvestationens hytte.
  • 25. november 2017 kl. 8.00 mødes vi i flyvestationens hytte.

Begge dage er programmet

  • 8.00 serveres der rundstykker, medbring selv kaffe.
  • 9.00 skulle vi gerne være delt op i arbejdsgrupper, og kører til åen for at forbedre gydemulighederne for havørrederne.
  • 13.00 er der frokost i flyvestationens hytte, efter frokost kører vi igen til åen, og færdiggøre dagens projekter, herefter kører vi hjem.

Det er KÅS’ håb at I alle vil bakke op om dette tiltag, KÅS’ bestyrelse og KÅS’ vandplejeudvalg anser det for vigtigt at bibeholde det gode samarbejde på tværs af foreningerne, som i mange år har været drevet af arbejdet med el-fiskeriet.

Alle der har lyst til at give en hånd med er velkommen. Medbring redskaber som havegreb, ørnenæb, sav. o.s.v. KÅS har investeret i nogle havegrebe, som kan lånes, hvis man ikke har selv.

Af hensyn til indkøb af rundstykker og frokost, send en SMS (tlf 24432235)eller mail: Ivan.andersen2@skolekom.dk med besked om antal deltagere og besked om hvilken forening de kommer fra.

Med håb om stort fremmøde.

Carsten Keis Fomsgård
Mogens Styhr
Ivan Andersen

GENERALFORSAMLING 2017

Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn`s ordinære generalforsamling, torsdag den 30. november 2017 klokken 19.30 i klubhuset ”Spinders Hus” Møllevej 1b, Vridsted.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens (bestyrelsens) beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg til bestyrelse.
A. Valg af kasserer. På valg er Palle Christensen. Modtager genvalg.
B. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg Anders Dalgaard, Johnny Jeppesen og Peder Lundsgaard. Anders Dalgaard modtager ikke genvalg
C. Valg af suppleanter. På valg Finn Pedersen og Kenneth Klokker.
7. Valg af revisorer. På valg Arne Kjølhede og Jan Pedersen.
8. Eventuelt.
Herunder beretning fra juniorafdelingen.
Uddeling af pokaler m.m..

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal tilstilles formanden skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen.
Kun medlemmer har adgang!
Bestyrelsen

KONKURRENCEN 2017

KLUBMESTEREN

???????????????????????????????

Klubmesteren 2017, Klaus Fløe Kristensen, med sin flotte havørred på 3,6 kg. Tak til vores sponsor PH-Grej og et stort Tillykke til Klaus!

MORGENKAFFE?

Klubhus

Lystfiskerforeningens klubhus vil være åbent alle lørdage i juli måned fra 09:00 – 11:00,
så hvis du mangler en ny T. shirt, et foreningslogo til bilen, eller vil dele din glæde over en fisk fanget under nat eller morgenfiskeriet, så kik forbi og få en kop kaffe og et rundstykke.
Vi ses!

Bestyrelsen

GRØDESKÆRING

Groedemaskine

Kommunerne har nu meldt ud, hvornår årets grødeskæring ved Karup Å finder sted. Læs mere her og planlæg fisketuren udenom det drivende grøde.

NY FILM

Henrik Bønnelykke har været i redigeringsrummet igen, det er der kommet denne stemningsfilm ud af!

NYE BROER

Hej alle gode foreningsfolk i LFSO

Onsdag den 3 maj skal vi have udlagt ca. 50 meter gangbro i zone 5. det er et større arbejde. Det vil derfor være godt, at så mange hænder, som det er muligt, kan tage del i dette arbejde.
Vi mødes ved klubhuset i Trevad kl. 18.00.
Jeg har aftalt med Leif Clausen (lodsejeren), at han vil være behjælpelig med at transportere gangbroerne så tæt på åen, som det er muligt.
Vi afslutter med kaffe og brød i klubhuset, når arbejdet forhåbentlig er vel overstået.
Kontaktperson: Johan Lynderup 29 800 351

Med venlig hilsen og knæk og bræk
Johan Lynderup

GREJDEMO

LTS demo