24. november 2019

24. november 2019

24. november 2019

24. november 2019

Generalforsamling

Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn indkalder til ordinær generalforsamling:

Torsdag den 28. november 2019 kl. 19.30 i klubhuset “Spinders HusMøllevej 1b, Vridsted.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens (bestyrelsens) beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg til bestyrelsen.
  1. Valg af kasserer. På valg er Finn Lajgaard. Modtager genvalg.
  2. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Johnny Jeppesen, Kenneth Klokker og Peder Lundsgaard.
  3. Valg af suppleanter. På valg er Johnny Pedersen og Peter Hønholt.
 7. Valg af revisorer. På valg er Arne Kjølhede og Jan Pedersen.
 8. Eventuelt.
  1. Uddeling af pokaler m.m.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal tilstilles formanden skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen.

Vores klubblad Cardinalen – Vi håber på dit bidrag i 2020!

Der søges igen efter billeder og læsestof til det kommende nummer af vores klubblad Cardinalen. Der er deadline mandag den 20. Januar

Vores klubblad CARDINALEN – Vi håber på dit bidrag!

Sælerne er tilbage

Der er gennem den seneste uge observeret sæler i Karup Å. Om der er mere end een er ikke sikkert, men den/de er set ved vængerne i Skive, Nørrekær Bro og ved Trevad bro.
Lodsejerformand Schneider Philipsen har postet en ansøgning, for at få en  reguleringstilladelse.

Ser du en sæl i åen, så ring til Schneider på 40 42 31 71, da det er ham der kordinerer jægerne. Læg tlf. nummeret ind på din telefon nu.

Får du kontakt med Schneider, og han lover der kommer en jæger, så prøv at følge sælen, så du og jægeren har en mulighed for at spotte den igen.
God jagt.

Sådan kan man også fange fisk

Fra et af medlemmer har vi modtaget denne fangst beretning:

Fanget med stangen mellem benene, mens jeg var ved at se hvad klokken var! En lidt sjov oplevelse.

knæk og bræk

Hilsen Tom Johansen

Denne tur gav yderligere en flot fisk, Se den i FANGSTJOURNALEN

81 cm. og 6.8 kg.

Hytten i Wormstrup

Så er vi færdige med at male hytten. 3 mand mødte op Ole, Per og undertegnede.
Rengjort for skidt og skrapt og slebet, derefter malet 2 gange. Selv bordet er blevet malet, mangler lige understellet, men der var ikke mere maling, så det bliver gjort. Billeder fra før og efter.
Malingen er sponseret af Hans Jørgen. 
Hilsen Henning Larsen

Så er årets klubmesterskab afholdt

Hygge på terrassen ved klubhuset

Egentligt havde vi et super godt vejr men det var hundekoldt og til tider temmelig blæsende. Så koldt at vi faktisk måtte rykke indenfor for, for at nyde de gastronomiske super grillede pølser og brød.
På trods af kulden, så havde flere af fiskerne total fiskefeber, måske udløst en smule af Georgs smukke fisk, som han fangede om formiddagen, så de var hurtigt ved åen.
De sidste pølsespisende fiskere forlod klubhuset omkring kl 19.30. Gæt selv hvem det var… 


Efter en hurtig oprydning, kørte jeg hjem og nød varmen sammen med min familie, med min tlf inden for rækkevidde. For med alle de dygtige fiskere så….
Men den forblev “desværre” tavs.
Tidligt op og afsted efter rundstykker i frostvejr næste morgen. Hmm…
Og så fik den røde bus fuld gas med kurs klubhuset.
Knap var kaffen løbet igennem, før de første forfrosne fisker indfandt sig, desværre uden fisk – og ingen rygter om landet fisk.
Flerer og flere fiskere indfandt sig uden fisk… 
Jep, som I sikkert har regnet ud, så blev klokken 11, uden at der kom fisk til indvejning.
Dermed sluttede konkurrencen uden en ny klubmester, Øv… 
Men den gode stemning og det gode fremmøde i super godt selskab, er jo også en stor del, af det, at være lystfisker.
Jeg håber, at I som deltog, synes at det var en lige så stor succes som jeg, på trods af manglende fisk.
Det er jo det gode selskab og sammenhold, som gør en forening stærk.
Tak for et godt fremmøde og ikke mindst humør. Jeg håber vi ses igen til næste års klubmesterskab – og husk nu, at skal der Flex på klingen, skal der blåt i vingen. 😉


Knæk og bræk, vi ses derude… 🎣

DanishEnglishGerman