En bro til naturen

Under denne overskrift, har LFSO søgt Friluftsrådet om et tilskud fra puljen af udlodnings midler til etablering af en ny bro over Karup å.

Ny bro i zone1a

Dette projekt er beskrevet i det sidste nummer af Cardinalen.

For at dette projekt overhovedet kunne lykkes, har det været nødvendigt med et stort frivilligt engagement fra nogle af vores medlemmer. Dette værdifulde arbejde har de lavet i et tæt samarbejde med Henning Gade, der er lodsejeren.

Nu ligger den nye bro der så på ”Gades stykke” i zone 1a. Vores medlemmer kan igen, uden det er med livet som indsats, bevæger sig uhindret tværs over Karup å.

Nævnes skal også, at broen allerede er et aktiv for andre, der holder af at komme ud i naturen. Alt fra Hundeluftere, jægere, MTB cykelfolk og folk der benytter broen, som en mulighed for en gåtur i et fantastisk naturområde.

Herfra skal lyde en tak til Friluftsrådet for den økonomiske støtte til projektet.

På bestyrelsens vegne

Johan Lynderup

Tag med på en drømmetur langs Karup Å

Cardinalen

Alle lystfiskere har en oplevelse de gerne fortæller om vidt og bredt. Bladudvalget vil gerne opfordre jer til at fortælle jeres historie til klubbladet.

Næste nummer af Cardinalen udkommer omkring 1. februar, og der er deadline for indlæg d. 20. januar 2019.

Jeres oplevelse behøves ikke kun komme fra Karup Å, for vi ved at i oplever så meget ude i den store verden. Vi glæder os allerede til at læse jeres historie 🙂

Bladudvalget

Ørredens vandring

Foredrag med

Martin Lykke Kristensen, DTU Aqua

Seniorklubben har arrangeret et foredrag med Martin fra DTU. Han vil fortælle om undersøgelserne af smolts og nedgængeres vandring fra bl.a. Karup Å, og ud gennem Limfjorden, og ud til Kattegat.

Foredraget foregår i Spinders Hus

torsdag d. 14. februar kl 14.00.

Alle medlemmerne af begge foreninger er selvfølgelig velkomne. Vi ved godt at tidspunktet er dårligt for folk, der arbejder, men mange af seniorerne kommer langvejs fra, og vil næppe komme om aftenen.

Seniorklubben

GLÆDELIG JUL

Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018

Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn`s ordinære generalforsamling
Torsdag den 29. november 2018 kl. 19.30.
I klubhuset ”Spinders Hus” Møllevej 1b, Vridsted.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens (bestyrelsens) beretning.
  3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg til bestyrelse.

A. Valg af formand. (Modtager ikke genvalg)

B. Valg af ny kasserer. Da foreningens kasserer har ønsket at stoppe midt i en valgperiode, vælges ny kasserer i første omgang kun for et år

C. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg Jesper Palm, Johan Lynderup og Kenneth Klokker.

D. Valg af suppleanter. På valg Finn Pedersen og Johnny Petersen.
(Finn Pedersen modtager ikke genvalg)

E. Valg af revisorer. På valg Arne Kjølhede og Jan Pedersen.

  1. Eventuelt.

Uddeling af pokaler m.m..

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal tilstilles formanden skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen

Kun medlemmer har adgang!

Bestyrelsen.

Vridsted på Landkortet

Siger man Vridsted, siger man også Karup Å, og siger man Karup Å, siger man også lystfiskeri.
Netop derfor er Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn gået sammen med en flok driftige Vridsted borgere, for at prøve at gøre en forskel og få Vridsted på landkortet.

I 2017 havde de selv samme borgere et arrangement i Vridsted under overskriften ”Havørredens Dag”
I et forsøg på at få nye borgere til Vridsted, arrangerede man en happening, hvor naturen og åen var i centrum, og hvor alle herligheder blev vist frem.

Her i 2018 er det med nye tiltag fra lokalområdet.
Naturen langs åen har givet næring til den nye Karup Å Kryddersnaps, og åens fisk har givet ideen til at lave en grillpølse med ørredkød i.

Den 8. september fra klokken 11:00 er der mulighed for at komme og smage kryddersnapsen, som er fremstillet at krydderurter fra ådalen og produceret af Viskum Snaps fra Tjele.
Ideen med en grillpølse med fisk i, var måske en stor opgave, men da ideen blev forelagt for Slagteren i Stoholm, så var der ikke langt fra ord til handling.
Slagteren kommer selv og giver smagsprøver på dagen

Lystfiskerforeningen havde i mange år haft et ønske om at bygge et større klubhus, men det strandede hele tiden på alt for store byggeomkostninger. Foreningens ønsker havde nok sværmet rundt i lokalområdet en tid, for en dag ringede de fra Vridsted Skole og sagde, at foreningen kunne få den gamle skole barak, hvis vi selv pillede den ned.
Det blev startskuddet til foreningens nye klubhus, som stod færdig i september 2008. Det er 10 år siden nu, og der er stadig mange lokale der spørger om de ikke må se de nye lokaler. Det bliver der rig mulighed for den 8. september, hvor foreningen gladelig viser rundt og fortæller om foreningens virke og lange historie.

LFSO plakat jpg

Klar til KÅS konkurrencen – se med her og bliv inspireret.

Skjern Å Lystfiskerfestival 2018.

LF1926 afholder igen i år Lystfiskerfestival i Skarrild, og LFSO er atter at finde på pladsen.
Kom og støt op om arrangementet, og oplev bl.a. Trond Syrstad og meget andet på Festivalpladsen.
Vi ses d. 26. og 27. maj i Skarrild
skjernå_lystfiskefestival2018

Klubmesterskab 2018

klubmesterskab-1

DanishEnglishGerman