SIGNALKREBS

Brikker til krebsefangst udlånes til medlemmer

Krebsefangst med brik er forbeholdt medlemmer af LFSO samt familie i følgeskab med medlemmet. Der må kun hjemtages krebs til eget forbrug.

LFSO har krebsebrikker til udlån. Lån af brik kan aftales med et bestyrelsesmedlem.

Regler

Der må fiskes med én brik pr. medlem, og fiskeriet skal udføres, så det respekterer reglen om bevægeligt nedstrømsfiskeri, således at krebsefiskeren tager sin brik op og viger for anden lystfisker, der fisker med stang og snøre.

For alt fiskeri efter krebs gælder, at kun madding som kødaffald, hundepiller mv. må benyttes. Anvendes fisk til madding, skal det være fisk fra Karup Å systemet. Dette for at minimere risikoen for smittespredning fra andre vandløb.

Signalkrebsene i Karup Å er smittet med krebsepest. For at undgå at smitten spredes til andre vande, bør alt udstyr (redskaber, waders m.m.) desinficeres, før det anvendes i andre vande.