FISKETIPS

Regler for fiskeri i Karup Å

For at det kan blive en god oplevelse at fiske i Karup Å for alle, er der nogle spilleregler, du skal overholde.

Stednavne

I tidens løb er der mellem lystfiskere opstået navne for sving og åstykker, som fx Bette Niel`s Høl, Æbletræet, Oddersvinget osv. Mange stednavne er markeret på kortmaterialet – se Fiskevand.

Påklædning – fodtøj

Karup Å slynger sig mange steder gennem enge med højt græs og siv, hvor der om foråret og efter regnskyl står vand, derfor vil skridtstøvler ofte være at foretrække. Pas på grøfter og afvandingskanaler – her kommer selv skridtstøvler til kort.

Ormefiskeri

På foreningens fiskevand er mindste tilladte krogstørrelse 2/0 ved ormefiskeri (12 mm kroggab). Ved fiskeri med drivorm anvendes synk på 5–25 gram og en tjavs på op til 1 meter til at afsøge havørredens standpladser langs bredden og i de mange dybe sving og høller. Orm er eneste tilladte naturlige agn.

Spinnefiskeri

Her bruges mest spinnere på 5-15 gram, som fiskes langsomt på tværs af åen eller opstrøms.

Woblere er ofte meget effektive til de første blankfisk og senere på året, hvor fiskene begynder at få farve. Der fiskes både med synkende og flydende woblere i mange farver og udgaver.

Blink anvendes i vægte fra 10–20 gram. Blink bruges ikke af mange, men ofte er det store fisk, der fanges på denne type agn.

Uanset valg af agn handler det om få agnen ned og tæt på fiskenes standpladser.

Fluefiskeri

Karup Å er generelt en ganske stor og bred å med god strøm. Derfor er enhånds-fluestænger på 9–11 fod, klasse 7–9 det foretrukne valg. Alternativet er tohånd-fluestænger fra 12 fod og op, klasse 7-8-9 optimalt. Om det skal være en- eller tohåndsstang afgøres af ens temperament og af, hvor man fisker. Fra Trevad til Skive er åen bred (zone 1 og 2b), og der fiskes mange steder i høj vegetation og bag diger. Her er tohåndsstangen at foretrække.

Fluevalget er meget varieret,  men mange bruger rørfluer eller Waddingtons på 5-10 cm, eller enkelt/dobbeltkrog størrelse 2-4.

Det kan være fra meget simple fluer bestående af et rør og lidt sort hårvinge til rene kunstværker – begge fanger fisk. Til natfiskeri kan der bruges kraftigt klædte rørfluer på 5-15 cm. som laver en god silhuet op imod nattehimlen.

Fighten

”Den vendte med et brag og tog direkte retning mod Skive Fjord, så hjulet sang og stangen krøllede totalt sammen”.

Skal vi holde os til sandheden, så er selv store havørreder i Karup Å faktisk rimelig skikkelige, og udløb på mere end 50 meter er undtagelsen. Det tager 1–2 minutter pr. kg fisk at lande en havørred, og det bør ikke tage længere tid, hvis du vil optimere dine chancer for at få fisken på land. Find balancen mellem at fisken ikke springer, men til stadighed svømmer rundt, så holder ”tidsplanen”. Stiller fisken sig i et strømlæ, kan den stå der længe, og det hjælper ikke at stå og trække i den. Du må gå med strømmen, til du er bag fisken og forsøge at få den til at svømme rundt i hovedstrømmen igen, ellers mister du let fisken.

Fangstkrog eller net?

Er du heldig at få drømmehugget, er det selvfølgeligt rart med en fangstkrog, men de fleste steder lader det sig gøre at finde et sted, hvor fisken kan landes uden, og ofte vil der være en anden lystfisker, som gerne hjælper dig. Ellers må du, når det værste ‘spektakel’ har lagt sig, vende ‘dyret’, og begynde at trække den stille og roligt med strømmen, til du finder en egnet landingsplads, hvor fisken kan kanes eller skubbes i land.

Anvender du fangstnet, skal det været stort, og det kræver nogen øvelse at lande en stor havørred med net.

Fiskearter og mindstemål

De fiskearter du først og fremmest møder i Karup Å er:

  • Havørred – mindstemål 40 cm
  • Bækørred – mindstemål 30 cm
  • Regnbueørreder – ingen mindste mål
  • Helt – mindstemål 36 cm
  • Gedde – mindstemål 40 cm
  • Ål – mindstemål 45 cm

Fiskeri i Karup Å er kun tilladt i perioden 1. marts til 31. oktober.

Vis hensyn

Fiskeriet forgår som bevægeligt nedstrøms, det vil sige, at du tager et kast efterfulgt af et par skridt og så et nyt kast.

Gå ikke ind foran en fiskekammerat, så du ødelægger hans fiskeri. Alt efter forholdene vil en afstand på 75–150 m være rimelig afstand til en anden fisker. Er der ikke plads, så vent lidt og nyd i stedet den skønne natur ved åen.

Vis hensyn til kreaturerne

Vis hensyn til de kreaturer der går i engene og hav respekt for tyren, hvis der er en sådan på engen. Normalt er både kreaturer og tyre vant til at se lystfiskere og derfor fredelige og uinteresserede, så længe du går stilfærdigt langs åen. Men udlad at gå tværs gennem flokken, så du risikerer at skræmme dem.

Smid ikke affald ved åen, bænke eller hytter. Tag dit affald med hjem.

Er du uheldig at ødelægge et hegn eller endnu værre ‘fanger’ en ko i bagkastet, så konktakt foreningen eller lodsejeren, man kan undskylde et uheld, men ikke hvis du løber fra dit ansvar.

Grødeskæring

Du finder information om tid og sted for grødeskæring i Karup Å på Viborg Kommunes hjemmeside.

Grødeskæring
Grødeskæring

Flydende grøde gør, at fiskeriet i en periode bliver mere besværligt, men ikke sådan, at der ikke kan fanges fisk i denne periode.

Grødeskæring starter typisk opstrøms i de forskellige afsnit af åen og forløber fra morgenstund og frem til eftermiddag, hvorefter grøden skal have tid til at drive væk. Så hold øje med, hvor langt de er nået.

Normalt kan der fiskes mest uhindret i åen om morgenen og i weekenderne, hvor grøden har haft tid til at drive væk.

Regnskyl og ændringer i åens vandstand kan løsne store mængder løs grøde i kanterne, så der pludseligt kommer meget grøde på tidspunkter, hvor man ikke skulle forvente det.
Du kan også indrette dit fiskeri, så du bedre kan fiske i en grødefyldt å, fx ved brug af synkeline eller enkeltkrog.