ZONE 2A

Fra Nørrekær bro til Fly gangtræ

Kortforklaring

Bemærk at fiskepladser vises fra start opstrøms til stop nedstrøms. 
Respekter vores grønne skilte og fisk ikke, hvis du er i tvivl.

Blåt ikon med fisk: LFSO-fiskevand starter ved skilt. Adgangskrav til dette fiskevand er medlemskab.
Blå linje: LFSO-fiskevand. Adgangskrav til dette fiskevand er medlemskab.

Grønt ikon med fisk: LFSO-fiskevand starter ved skilt.
Grønt ikon med flag: Navngivet hotspot.
Grøn linje: LFSO-fiskevand.

Rødt ikon med fisk: STOP! Fiskerettigheder afslutter her.

Om zone 2A

Fly Gangtræ er en del af et gammelt stisystem fra ”før vi fik bil”. I dag er det mest et yndet og praktisk udgangspunkt for lystfiskere, der ønsker at fiske i området. Ved Nørkær Bro er der en fantastisk flot udsigt ud over området med de mange moser. Her er et rigt fugleliv, hvor nattergalen giver koncert i de lyse sommernætter.

Østsiden kendetegnes på hele strækningen af diget med kantvegetation af sødgræs, der dog, holdes nede i fiskesæsonen.

Vestsiden, der er forbeholdt medlemmer, udgøres af enge, som hovedsageligt bruges som græsningsarealer for kreaturer. Generelt er det let at færdes på strækningen, selv om der er en god gåtur fra p-pladserne.

Efter kraftig nedbør og i foråret, oversvømmes  især den nederste strækning på vestsiden, og bliver vanskeligt at færdes i. Der fanges hvert år flotte blanke havørreder på strækningen, og i september-oktober, kan du opleve et meget fornøjeligt fiskeri efter havgående regnbueørreder. De giver kamp til stregen.

Dagkort

Dagkort køber du her

Restriktioner og særlige forhold

  • Vestsiden – fra Fly Gangtræ til afvandingskanalen i Bærs – er forbeholdt medlemmer.
  • Dagkort kan fiske på vestsiden – fra afvandingskanalen til Nørkær Bro – samt hele østsiden.

Fisketips

Der fiskes med en- eller tohåndsfluestang, men da åen på nogle strækninger er stor og bred, så kræver det en vis øvelse eller eventuelt en tohåndsstang at nå modsatte bred.

Zone 2A er fra østsiden ganske egnet til spinnefiskeri, da strømrenden hovedsagelig løber her, så en spinnestang 9-10 fod er et godt valg. Når grøden for alvor får fat, er fluefiskeriet med flyde- og intermediateline at foretrække.

Hotspots

Området ved ”Pumpehuset”, ”S-svinget” er de mest kendte, men der er chance for friske opgængere med havlus på hele strækningen. Er der opgang af fisk, så står de spredt i hele denne zone.

Gyldige fiskekort

  • Medlemskort
  • Lodsejerkort
  • Lodsejerkort mrk. ”Digelauget” på digelaugets terræn.
  • Dagkort