FISKEREGLER I KARUP Å

Velkommen til LFSO og Karup Å

Uanset hvor du fisker i Karup Å, så kræver det et medlemskab af en forening eller erhvervelse af et dagkort.

Når du er i besiddelse af et gyldigt medlemskab, må du fiske på alt det vand, som foreningen har lejet. Enkelte stræk er dog forbeholdt LFSO´s medlemmer (se skilte langs åen).

Husk, at du som dagkortholder også skal være i besiddelse af det statslige lystfiskertegn (undtaget personer under 18 år og folkepensionister).

Sæsonen ved Karup Å løber fra 1. marts til 31. oktober, begge dage inkl.
Ret dig altid efter de opsatte skilte – der kan være sket ændringer.

Morgenstund og hygge ved åén
Morgenstund og hygge ved åen

Vær opmærksom på følgende regler:

 • Dit medlemskab/dagkort er strengt personligt og konfiskeres ved misbrug
 • Medlemskortet/dagkortet skal fremvises for enhver, der selv fremviser et gyldigt medlemskort og for foreningens kontrollører
 • Kontrollørerne skal på forlangende have forevist grej, fangst, medlemskort og legitimation
 • Du har pligt til at følge kontrollørernes anvisninger
 • Fisk fanget i Karup Å er uanset fangstmetode KUN TIL EGET FORBRUG
 • Undermålsfisk skal straks genudsættes uanset tilstand
 • Der må kun fiskes med én stang, og fiskeriet må kun foregå fra bredden
 • Det eneste naturlige agn der må benyttes, er regnorm, og mindste tilladte krogstørrelse ved ormefiskeri er 2/0 (krogvidde 12 mm). Rejer, Powerbait og anden kunstig madding må ikke benyttes
 • Hunde må ikke medtages ved åen
 • Fiskeriet skal foregå bevægeligt med strømmen. Hold god afstand til andre lystfiskere og begynd aldrig lige foran en anden
 • Du må kun færdes på stierne langs åen. Vis hensyn overfor andre fiskende, lodsejere og deres ejendom
 • Henkastning af affald kan medføre bortvisning.

Husk at indberette alle fangster senest 48 timer efter fangsttidspunktet også selvom fisken er genudsat (undermålsfisk rapporteres ikke).

Signalkrebs er de i de seneste år blevet et populært alternativ til at få sig en oplevelse ved åen. Der er regler for fiskeri efter signalkrebs.

Fiskeri efter signalkrebs i Karup Å