UDVALG

Økonomi, medlemshåndtering og lodsejerkontakt
Flemming Petersen (lodsejerkontakt)
Tlf. 30 54 18 99
formand@lfso.dk

Anders Hansen (kasserer)
Tlf. 20 93 24 50
kasserer@lfso.dk

Kenneth Klokker (medlemshåndtering)
Tlf. 24 20 74 11
medlem@lfso.dk

Fangstrapportering
Carsten Keis Fomsgaard
Tlf. 60 23 11 17
keis-lfso@fomsgard.dk

Vandpleje
Peder Lundsgaard
Tlf. 21 13 81 07
pederlundsgaard@mail.dk

Flymoserne
Sigfred Madsen
Tlf. 97 32 23 21
bisima@outlook.dk

PR-udvalg, hjemmeside og Facebook
Martin Trier Lund (hjemmeside)
Tlf. 30 49 83 48
martintrierlund@gmail.com

Carsten Keis Fomsgaard
Tlf. 60 23 11 17
Keis-lfso@fomsgard.dk

Henrik Bønnelykke (Facebook)
Tlf. 22 76 07 09
h.bonnelykke@hotmail.com

Arrangementsudvalg
Jesper Palm
Tlf. 20 84 06 06
jesperpalm1@gmail.com

Martin Trier Lund
Tlf. 30 49 83 48
martintrierlund@gmail.com

Seniorklubben
Finn Lajgaard (formand)
Tlf. 40 35 65 49
laigaard@post11.tele.dk

Sigfred Madsen
Tlf. 97 32 23 21
sigfred@madsen.mail.dk

Jørn Hansen
Tlf. 29 72 20 41
Jh.petuniavej@youmail.dk

Eigil Nedergård
Tlf. 40 32 00 49

Klubhusdrift
Eigil Amlund
Tlf. 20 67 64 80
amlund@vk0.dk

Å-udvalg med foreningsopgaver ved åen
Johan Lynderup
Tlf. 29 80 03 51
j.lynderup@energimail.dk

Klubaftener med foreningsopgaver ved Spinders hus
Johnny Petersen
Tlf. 23 32 86 38
fampetersen@kabelmail.dk

Udlejning af Spinders hus og Margrethe Westrings hus
Henning Larsen
Tlf. 41 63 20 06
henninglarsen2010@live.dk

Fiskeristyrelsens fiskeriopsynsmænd
Finn Vestergaard Jensen
Tlf. 22 72 45 10
finn.v.jensen@skolekom.dk

Benny Amstrup
Tlf. 29 82 54 25

Johnny Jeppesen
Tlf. 23 98 07 10
johnnyfilthat@live.dk

Peder Lundsgaard
Tlf. 21 13 81 07
pederlundsgaard@mail.dk

Thyge Andersen
Tlf. 22 10 16 70
thyge@energimail.dk

Flemming Petersen
Tlf. 30 54 18 99
formand@lfso.dk

Kontroludvalg
Carsten Keis Fomsgaard
Tlf. 60 23 11 17
keis-lfso@fomsgard.dk

 • Kontrollører:
  • Allan Bilstrup, tlf. 60 13 86 98
  • Allan Rosendahl, tlf. 20 97 39 00
  • Anders Hansen, tlf. 20 93 24 50
  • Arne Kjølhede tlf. 51 32 35 03
  • Einer Olesen, tlf. 20 57 30 14
  • Emir Adzemovic, tlf. 28 35 28 32
  • Erik Andersen 6130 5375
  • Finn Lajgaard, tlf. 40 35 65 49
  • Freddy Bigum, tlf. 53 42 73 16
  • Helge Jacobsen, tlf. 20 90 30 93
  • Henning Larsen, tlf. 41 63 20 06
  • Henrik Bønnelykke, tlf. 22 76 07 09
  • Henrik Olsen, tlf. 41 22 21 88
  • Jan T. Sørensen, tlf. 28 23 72 79
  • Jesper Palm, tlf. 20 84 06 06
  • Jesper S. Sørensen, tlf. 20 35 91 22
  • Johan Lynderup, tlf. 29 80 03 51
  • John Simonsen, tlf. 21 40 74 72
  • Johnny Petersen, tlf. 23 32 86 38
  • Kenneth Klokker, tlf. 24 20 74 11
  • Martin Trier Lund, tlf. 30 49 83 48
  • Morten Wølck, tlf. 21 77 26 77
  • Ole Eskesen, tlf. 29 79 08 51
  • Per Simonsen, tlf. 21 67 05 17
  • Philip Berthel, tlf. 23 93 54 20
  • Preben K. Jensen, tlf. 51 71 37 47
  • Steen Roslev, tlf. 40 28 13 38
  • Villy Andersen, tlf. 40 79 10 12

Det grønne råd (Skive Kommune)
Johan Lynderup
Tlf. 29 80 03 51
j.lynderup@energimail.dk

KÅS – bestyrelse, konkurrence og vandplejeudvalg
Flemming Petersen (bestyrelse og konkurrence)
Tlf. 30 54 18 99
formand@lfso.dk

Peder Lundsgaard (vandplejeudvalg)
Tlf. 21 13 81 07
pederlundsgaard@mail.dk

Johnny Petersen (konkurrence)
Tlf. 23 32 86 38
fampetersen@kabelmail.dk