ZONE 1A

Fra åmundingen til den gamle jernbanebro i Lundbro

Kortforklaring

Bemærk at fiskepladser vises fra start opstrøms til stop nedstrøms. 
Respekter vores grønne skilte og fisk ikke, hvis du er i tvivl.

Blåt ikon med fisk: LFSO-fiskevand starter ved skilt. Adgangskrav til dette fiskevand er medlemskab.
Blå linje: LFSO-fiskevand. Adgangskrav til dette fiskevand er medlemskab.

Grønt ikon med fisk: LFSO-fiskevand starter ved skilt.
Grønt ikon med flag: Navngivet hotspot.
Grøn linje: LFSO-fiskevand.

Rødt ikon med fisk: STOP! Fiskerettigheder afslutter her.

Om zone 1A

Fra den gamle jernbanebro i Lundbro, hvor Koholm Å har sit udløb i Karup Å, løber åen i store brede slyngninger videre ned gennem engene mod Skive, for sidst at ende sit løb syd for havneområdet.

Selv om der fiskes i byområdet, har man ikke fornemmelsen af at være ”klemt inde”. I området ved Engvej er der etableret en handicapvenlig fiskesti, hvor kørestolsbrugere og gangbesværede har fine adgangsmuligheder.

I perioder med gunstige opgangsforhold for havørrederne kan åen ligefrem gynge af fisk, der vandrer frem og tilbage, for til sidst at samle mod til at passere under broerne ved Engvej og Sdr. Boulevard.

Søger du mest mulig fred og ro, så er det strækningen fra jernbanebroen til Sdr. Boulevard, samt fra Engvej og ud til fjorden, der giver de største naturoplevelser.

Dagkort

Dagkort køber du her

Restriktioner og særlige forhold

  • Der må ikke fiskes forbi stopskiltene ved åmundingen
  • Vær opmærksom på skiltning på private strækninger
  • Der er ingen begrænsning i antal dagkort

Fisketips

Hvert år indløber der meldinger om fangst af de første blankfisk fra denne zone, der under de rette forhold kan holde mange fisk.

I marts og oktober kan der være et meget fint fiskeri efter grønlændere og ”steelheads” på de yderste kilometer før fjorden. Her er det især spinnere og orm, der står for de fleste fangster. Forsøges der med fluestangen er det tilrådeligt at anvende en tohåndsstang, da åen er bred og linen nogle steder skal løftes over bredvegetation samt buske og træer.

Hotspots

Denne zone har, pga. det regulerede forløb, ikke de skarpe sving med dybe høller, der holder på fiskene. Dog findes der standpladser, med fine strømrender, i de store slyngninger, hvor der er fine chancer for at møde en frisk havørred, som tager det første hvil på vejen op i åen.

Gyldige fiskekort

  • Medlemskort
  • Lodsejerkort
  • Dagkort
  • Kommunale årskort til byzonen
  • Ugekort til byzonen
  • Der må ikke fiskes forbi stopskiltene ved åmundingen
  • Vær opmærksom på skiltning på private strækninger