Generalforsamlingen 2021

LFSO har valgt ny kasserer: Anders Hansen.

LFSO har genvalgt Peder Lundsgaard, Kenneth Klokker og valgt Carsten Keis Formsgård til bestyrelsen.

LFSO har genvalgt Johnny Petersen og valgt Martin Trier Lund som suppleanter til bestyrelsen.

LFSO har genvalgt Henning Larsen og genvalgt Arne Kjølhede som revisorer.

Som formand i LFSO, ventes der nu på første bestyrelsesmøde tirsdag d. 07.12.2021, efter generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig på dette møde, og med foreningens vedtægter vil vi udføre alt det bedste for medlemmer i LFSO.

LFSO er en fantastisk oplevelse for medlemmer med lystfisker filosofi.

Vi ses snart!

Mvh. Flemming Petersen.

          LFSO-formand 

Generalforsamling


Lystfiskerforeningen for Skive og Omegns ordinære generalforsamling
I Spinders hus Møllevej 1, Vridsted.
Torsdag den 25. november 2021 kl. 19.30.
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens (bestyrelsens) beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab for den forløbne år til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag.
  I. Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring af §11:
  Det er et medlems pligt at fangster indberettes inden for 48 timer.
  II. Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring af §5:
  Foreningens likvide kapital opbevares i pengeinstitut, men ved negativ rentetilskrivning i pengeinstitut, kan overskudslikviditet placeres i obligationer og opbevares i værdipapirdepot.
  III. Forslag fra medlem Allan Jacobsen:
  Rosgaard stykke (Kro-stykket) bør være en separat zone.
  Benævnes f.eks. Zone 4 A
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg til bestyrelsen.
  • Valg af kasserer. På valg er Georg Christensen. Modtager ikke genvalg.
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Peter Hønholt, Kenneth Klokker og Peder Lundsgaard. Peter Hønholt modtager ikke genvalg.
  • Valg af suppleanter. På valg er 1: Johnny Petersen. 2.
 7. Valg af revisorer. På valg er Arne Kjølhede og Henning Larsen.
 8. Eventuelt.

Kun medlemmer har adgang!


Bestyrelsen.

Sæsonslut suppe

Seniorklubben inviterer igen til suppe i værkstedet ved sæsonafslutningen søndag 31. oktober kl. 12:30, og som sidste år er også andre end seniorklubbens medlemmer velkomne. Bær over med trængsel og sparsom plads i værkstedet.

Klubhuset er lukket på grund af privat arrangement. Toiletbesøg er derfor i kælderen i Margrethes hus.

Foreningen giver suppen, men øl og vand er for egen regning.

Klubaftener

Vi starter op med klubaftener 4. november kl. 19 i klubhuset, og derefter hver anden torsdag(lige uger).

Foreningen er vært med kaffe og brød. Øl og vand er for egen regning.

Mød op og vær med til at skabe liv i klubben. Der er ingen faste emner første gang, men forhåbentlig en god snak om, hvad der kan være interessant fremover – film, foredrag, fluebinding, fælles ture til næste år etc. – og selvfølgelig hyggelig snak med vennerne.

Vi glæder os til at se dig.

Sæl undersøgelse

ÅBENT MØDE VEDRØRENDE RESULTATERNE AF SÆLUNDERSØGELSEN.

I forbindelse med sælreguleringen i 2019 var der aftale om, at regulerede sæler skulle obduceres og undersøges af Aarhus Universitet og Miljø- og Fødevare ministeriet.Resultatet af undersøgelsen forelå i 2020, hvor en fremlæggelse af resultaterne blev udskudt som følge af Corona

.En fremlæggelse af undersøgelsens resultater er nu fastlagt og vil ske mandag den 1 november kl. 16.00 på TØP, Møllevej 1, Trevad, 7800 Skive med deltagelse af Ejgild E Andersen og Anders Galatius.

Alle er velkommen.

Schneider Philipsen
formand for Lodsejerforeningen.

Besøg fra Helgenæs Naturefterskole

Slut på 2 1/2 dags vellykket fiskeri med Helgenæs Natur efterskole.
Trods det skiftende vejr med sol, regn og blæst, som er typisk for årstiden, kunne vi ikke stoppe eleverne der bare fiskede, og gav den fuldt gas under alle tænkelige forhold.

De var gode, og det lykkes dem at fange 4 havørreder samt en bækørred. Turens største havørred var på
63 cm. og kom med hjem til Helgenæs, resten blev sendt retur så de kan bidrage til vinterens gydning.
Vi håber og tror, at der er gode chance for et par nye medlemmer til næste sæson.

Mvh Johnny P og Kenneth K

Viktor Fogh Mikkelsen ny PR – 63cm og 2,2kg

LFSO er grå i toppen

Det har været et punkt på vores dagsorden til flere af vores møder i bestyrelsen. Vi har haft snakke om hvordan vi kan sænke gennemsnits alderen i LFSO. Der er mange tilbud til de unge, og det er derfor svært at lokke dem med til åen. Generelt er det et problem for de fleste frivillige foreninger.

Men som nogle af jer måske opdagede sidste år, havde vi inviteret Helgenæs Naturefterskole på besøg med 2 overnatninger. De kom med 9 elever og en lærer

Formålet med besøget var at vise nogle unge lystfiskere vores dejlige fiskevand samt klub faciliteter, og give dem nogle fede oplevelser både fiskemæssig, og socialt i vores klubhus. Begge lykkes til UG. (læs mere om det i det kommende nummer af Cardinalen).

Derfor har vi igen i år, aftalt at de kommer d.13-15 oktober 2021. I år kommer der ca. 16 elever og 2 lærer. For at give dem den bedste oplevelse, og chancen for at se nogle fisk røre på sig. Vi valgt at lukke Kroens vand for andre fiskere i tidsrummet mellem kl17-20.

Onsdag d 13 og Torsdag d 14/10-2021 i tidsrummet kl 17.00 og frem til kl. 20.00 vil kroens vand være forbeholdt eleverne fra Helgenæs Naturefterskole.

Håber på forståelse.

Mvh LFSO – Kenneth K

Mange mange års erfaring, men…

Ny rekord i Karup Å , eller hvad?

Af Finn Lajgaard

 Seniorklubben LFSO og SRLK afholdte den 2/9 fiskekonkurrence for medlemmerne.

Der var talrigt fremmøde og de morgenfriske havde planlagt fiskeriets begyndelse fra dagens tidligere timer. Enkelte personer måtte dog revurdere deres plan, da morgenvækningen blev overhørt.

Der blev serveret rundstykker i klubhuset kl. 8, som medførte kolonnekørsel mod klubhuset. Snakken gik lystig over kaffen med beretninger om rejste fisk og ikke mindst de mistede.

Der var således ikke landet fisk af de morgenfriske pensionister.

Efter kaffen forsatte konkurrence til kl. 14, hvor der var indvejning og præmieuddeling, Vejret var stadig overskyet, man da solen lidt over middag havde fået buget med skydækket gik turen for mange tilbage til klubhuset.

Her gik snakken meget på de manglende fangster og årsagen hertil, såsom de seneste dages varme vejr, den nordøstlige vindretning m.v., men der var ingen omtale af fiskernes evne eller mangel herpå for at overliste en af åens ørreder.

En fisker havde dog fået en anden ide efter en brag kamp med et brombærkrat, så når man ikke kunne byde ægtefællen på grillet ørred til aften, kunne fiskehatten anvendes til indsamling af friske brombær. Det blev forhåbentlig til en god brombærpie til aftens kaffe.

Men endelig som alle deltagerne havde ventet på, kom den første fisk til indvejning, og desværre den eneste. Erik Andersen havde fanget en havørred på 44 cm, og blev således vinder af seniorklubbens konkurrence.

Seniorklubbens arrangører af konkurrencen havde fået sponseret fine præmier, og da der kun blev uddelt en præmie, vil de overskydende sponsorater blive anvendt til seniorklubbens tur til SRLK den 7/10.

En stor tak til sponsorerne
Jagt og Fiskeri, Skive
PH Outdoor, Viborg
Ja-fi, Viborg
Go-Fishing

Grej workshop

Efter coronapausen vil vi gerne skabe lidt liv i klubben, og vi har derfor udvidet antallet af lørdage med åbent hus.

Vi afholder lørdag 10. juli kl. 9 – 14 i klubhuset en workshop, hvor du kan se og høre om fluefiskeri, spinnefiskeri og ormefiskeri.

Johnny Filthat og Henning Voergaard tager sig af fluefiskeri, Einer Olesen af spinnefiskeri og ormefiskeri.

Der er masser af viden at hente og mange gode tips.

LFSO byder på kaffe og rundstykker og godt selskab. Vi ses til en hyggelig og lærerig dag.

Åbent hus

Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn inviterer børn og voksne i Vridsted til åbent hus Møllevej 1, Trevad klokken 09 – 12 lørdag 3. juli 2021, og vi håber, at også medlemmer vil møde op.

LFSO byder på kaffe, rundstykker, øl, vand og is til børnene (og voksne)

Vi vil som naturelskere gerne være en grøn forening og har derfor udskiftet oliefyr med varmepumper.

Kom og se vores huse og få en hyggelig formiddag i selskab med lystfiskerne.

Vestfjends VVS og Vølund er leverandører, og de vil vise varmepumperne og rådgive interesserede.

DanishEnglishGerman