KONTIGENT OG ØKONOMI

Kontingent

Der indbetales et kontingent på 200 kr. per år

Kontingentet  indbetales over netbank til:

Registreringsnummer: 8500
Kontonummer:  2655638981

Husk navn på betalingen. Kontingentet skal bl.a. bruges til:

 • Gaver til foredragsholdere
 • Fotokopiering (1 kr. for hvid kopi og 4 kr. for farvekopi)
 • Indkøb af film eller lignende
 • Uforudsete udgifter i forbindelse med arrangementer
 • Tilskud til sommer- og julefrokost.

Udgifter i forbindelse med et fisketure med mere:

 • De enkelte fisketure er selvfinansierende
 • Tilmelding til en fisketur er bindende
 • Den enkeltes udgifter skal være indbetalt inden fisketurens påbegyndelse
 • Den enkelte deltager hæfter for sin andel af udgifterne
 • Indbetaling til et arrangement skal ske til arrangøren
 • Der er ikke fastsat en takst i forbindelse med kørselsudgifter
 • Gruppen aftaler selv beløbets størrelse med chaufføren.