BESTYRELSEN

Formand:
Flemming Petersen
Tlf. 30 54 18 99
formand@lfso.dk 

Kasserer:
Anders Hansen
Tlf. 20 93 24 50
kasserer@lfso.dk

Næstformand:
Jesper Palm Hansen
Tlf. 20 84 06 06
jesperpalm1@gmail.com

Sekretær:
Kenneth Klokker
Tlf. 24 20 74 11
kkconnection@mail.dk

Johan Lynderup
Tlf. 29 80 03 51
j.lynderup@energimail.dk

Peder Lundsgaard
Tlf. 21 13 81 07
pederlundsgaard@mail.dk 

Carsten Keis Fomsgaard
Tlf. 60 23 11 17
keis-lfso@fomsgard.dk 

Suppleanter:
Johnny Petersen
Tlf. 23 32 86 38
fampetersen@kabelmail.dk 

Martin Trier Lund
Tlf. 30 49 83 48
martintrierlund@gmail.com

Foreningens adresse:
Lystfiskerforeningen For Skive og Omegn
Møllevej 1
7800 Skive