ROSGAARD

Velkommen til Hagebro

Ordet Hagebro og Hagebro Kro kan sikkert vække minder og bringe smilet frem på selv de mest erfarne danske lystfiskere. Mange har sikkert fanget deres PR-havørred i netop Karup Å, der løber så smukt  gennem landskabet og under broen.

Navnet Hagebro har dog intet med lystfiskeri at gøre. Det var blot en sammentrækning af ordet hage ”et naturligt fremspring i terrænet”, og ordet bro. Hvornår den første bro over åen blev bygget er uvist, men broen nævnes dog allerede tilbage i år 1523.

Dengang var det meget almindeligt, at der skulle betales en afgift for at komme over broen, og afgiften blev ofte betalt med brohavre (korn). Der var mange bønder på denne egn, og skulle deres afgrøder males, måtte de til møllen.

Det kunne let blive en hel dagsrejse at komme til møllen og hjem igen. Det var jo ikke just lastbiler, der fyldte vejene dengang, så turen med hestevogn tog sin tid. Broafgiften, der blev betalt, skulle bruges til at vedligeholde broen, men det kneb gevaldigt til tider.

Hagebro

I år 1699 tilbød Møller Peder Madsen at overtage og vedligeholde broen, og i år 1700 fik han tilmed kro-privilegium. Han erhvervede også retten til at brygge øl og brænde brændevin, samt ret til at sælge tobak og mad til rimelige priser.  Brohavren som betalingsmiddel blev erstattet af bropenge.

Begrebet Hagebro Kro opstod dengang, og er dermed mere end 300 år gammelt. Hagebro Kro, som den ser ud i dag, er dog slet ikke så gammel. Tidens slid og utallige brande har resulteret i, at kroen måtte genopføres flere gange, og ofte i ændret form. Hagebro Kro som den ser ud i dag er fra 1939.

Hagebro Kro omkring år 1950

At Hagebro Kro blev til lystfiskerkro kan vi takke slægten Rosgaard for. Fra 1815 og frem til 1944 var det med ganske få afbrydelser familien Rosgaard, der satte skik på kroen og bød lystfiskerne velkommen. Hagebro Kro havde gyldne tider dengang, men desværre blev det på et tidspunkt for meget for enkefruen, og den 15. august 1942 blev kroen tilbudt til Danmarks Sportsfiskerforbund.

Prisen var 88.000 kr. med inventar. Kroen blev forsøgt solgt i anparter til medlemmer af forbundet, men det lykkedes desværre aldrig.

Gennem årene har kroen haft svære tider, og da lystfiskerne langs åen selv fik bil, begyndte det at knibe med kunderne. Der skulle arbejdes hårdt for at leve af krodriften, og mange har prøvet.

I september 2017 blev kroen sat til salg igen. Denne gang blev det lystfiskerne der sikrede sig kroen og det tilhørende fiskevand. Med stor velvilje fra de daværende ejere Mie og Ole Højbjerg samt Ole Pedersen, blev handlen en realitet, og den 1. oktober 2017 blev Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn ejer af Hagebro Kro og fiskevandet ved kroen.

Lystfiskerforeningen skulle naturligvis ikke til at drive kro, så samme dag skiftede kroen igen ejer, og dermed kunne driften af den historiske Hagebro Kro videreføres.

Fiskevandet ved den gamle kro er i dag sikret på lokale hænder. En flok lystfiskere har i fællesskab sikret dette dejlige stykke af Karup Å, så det stadig er åbent for den brede befolkning med trang til lystfiskeri.

Til ære for familien Rosgaard som bragte lystfiskeriet til Hagebro og Karup Å, er kro-stykket i dag omdøbt til Rosgaards.