FORSIKRING

Dækning i tilfælde af skade eller ulykke

I tilfældet af en skade eller ulykke opstået ved et arbejde for foreningen er den enkelte dækket af foreningens ansvars- og kaskoforsikring, uanset om det sker i Trevad eller ved åen.

En skade eller ulykke opstået under fiskeri eller på vej til og fra åen, er ikke dækket af foreningen. Her er det den enkeltes egen forsikring, der skal dække.

En skade på beklædning, støvler, fiskegrej eller på et køretøj dækkes ikke af foreningens forsikring. Her er det igen den enkeltes egen forsikring, der skal dække.

Uforsætlig skade på hegn, lodsejers ejendele eller dyr, skal rapporteres til foreningen.