SIGNALKREBS

Krebsefangst med brik
er forbeholdt medlemmer af lystfiskerforeningerne, samt familie i følgeskab med medlemmet. Fiskeri er kun til eget forbrug.

LFSO har krebsebrikker til udlån, og lån af brik og udlevering af foder kan aftales med et bestyrelsesmedlem.

Der må fiskes med én brik pr. medlem og fiskeriet skal udføres, så det respekterer reglen om bevægeligt nedstrøms fiskeri, således at krebsefiskeren tager sin brik op og viger for anden lystfisker, der fisker med stang og snøre.

For alt fiskeriet efter krebs gælder, at kun madding som kødaffald, hundepiller m.v. må benyttes. Anvendes fisk til madding, skal det være fisk fra Karup Å systemet. Dette for at minimere risikoen for smittespredning fra andre vandløb.

Signalkrebsene i Karup Å er smittet med krebsepest. For at undgå at smitten spredes til andre vande, bør alt udstyr (redskaber, waders mm.) desinficeres før det bringes i kontakt med andre vande.

DanishEnglishGerman