ZONE 10

ZONE 10: VORGOD Å (KUN FOR MEDLEMMER)

OBS: LFSO sælger ikke gæstekort.

LFSO har medfiskeret på stykket sammen med andre foreninger.
Sæsonen starter den 16. april og slutter 15. oktober (begge dage inkl.)
Du skal orientere dig om reglerne for fiskeri i Skjern Å under SÅS, som du finder i linket herunder.

Regler for fiskeri i Skjern Å systemet

Beskrivelse
Fiskevandet hører under Borris/Nr. Vium Fiskeriforening.
Private dagkort kan forekomme.
Bemærk: Der må ikke parkeres ved Gåsdal Bro. Her skal der parkeres på anvist P-plads, der ligger på venstre hånd, når du kommer fra Troldhede og har passeret broen. Op ad bakken og ind til venstre mellem træerne, lige før T-krydset ved Gåsdalvej. Der er enkelte små strækninger, hvor vi ikke må fiske. Her er der opsat skilte, hvilket skal respekteres.

Kvoter
Hold øje med SÅS’ hjemmeside for at se, hvornår kvoterne er opbrugt.
Overtrædes ovenstående, inddrages fiskeretten for det indeværende år samt det efterfølgende år. I gentagelsestilfælde inddrages fiskeretten i det indeværende år samt yderligere 5 år.

Fredningstider (ferskvand)
•    Havørred, sø-ørred, bækørred og laks: 16. november til og med 15. januar
•    Gedde 1. april til og med 30. april
•    Helt: 1. november til og med 31. januar
•    Stalling: Da stallingen pt. er i tilbagegang, skal alle fisk derfor genudsættes
•    Regnbuer/steelhead. Ingen fredning

Mindstemål
•    Bækørred: 30 cm
•    Gedde: 40 cm
•    Havørred: 40 cm
•    Helt: 36 cm
•    Laks: 40 cm
•    Stalling: 33 cm, – pt. fredet hele året!
•    Søørred: 40 cm

Zonekort

 

DanishEnglishGerman