Hjemtag regnbueørreder fra Karup å

Der fanges for tiden en del regnbueørreder i Karup å, og det er anbefalingen fra LFSOs bestyrelse at man afliver fisken og tager den med hjem.
Regnbueørreder er ikke naturligt hjemmehørende i danske vandløb, og kan i værste fald være en konkurrent til vores egen havørred og bl.a. spise havørredyngel.

LFSO bestyrelsen