Onsdagsholdet 2024: Vi har brug for dig

Arbejdsholdet i aktion

En ny fiskesæson er begyndt, og vi har derfor brug for dine hænder på onsdagsholdet til at løse alle forefaldende opgaver, som vi støder på i løbet af 2024.

Vi mødes hver onsdag kl. 18 ved LFSO’s klubhus. Første gang den 17. april. Der bliver sat en køreplan for arbejdsholdet op på vores hjemmeside og Facebookside.

Vel mødt bestyrelsen