Generalforsamling


Lystfiskerforeningen for Skive og Omegns ordinære generalforsamling
I Spinders hus Møllevej 1, Vridsted.
Torsdag den 25. november 2021 kl. 19.30.
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens (bestyrelsens) beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab for den forløbne år til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag.
  I. Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring af §11:
  Det er et medlems pligt at fangster indberettes inden for 48 timer.
  II. Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring af §5:
  Foreningens likvide kapital opbevares i pengeinstitut, men ved negativ rentetilskrivning i pengeinstitut, kan overskudslikviditet placeres i obligationer og opbevares i værdipapirdepot.
  III. Forslag fra medlem Allan Jacobsen:
  Rosgaard stykke (Kro-stykket) bør være en separat zone.
  Benævnes f.eks. Zone 4 A
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg til bestyrelsen.
  • Valg af kasserer. På valg er Georg Christensen. Modtager ikke genvalg.
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Peter Hønholt, Kenneth Klokker og Peder Lundsgaard. Peter Hønholt modtager ikke genvalg.
  • Valg af suppleanter. På valg er 1: Johnny Petersen. 2.
 7. Valg af revisorer. På valg er Arne Kjølhede og Henning Larsen.
 8. Eventuelt.

Kun medlemmer har adgang!


Bestyrelsen.