Ny rapport fra DTU

Plan for fiskepleje i Karup Å af Andreas Svarer.

https://www.fiskepleje.dk/vandloeb/oerredkort

Plan for fiskepleje i Karup Å

Faglig rapport nr. 87 fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi.

Udgiver: DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi

Udgivelsesår: 2022
ISSN: 1396-4739

DTU-Aqua-Plan-for-fiskepleje-i-Karup-Aa